[Hong Kong] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Bách Khoa Hong Kong (Hong Kong Polytechnic University) 2022-2023

Giới thiệu học bổng

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU )là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Hung Hom, Hong Kong gần ga Hung Hom. Trường là một trong tám cơ sở giáo dục đại học cấp bằng do chính phủ tài trợ ở Hồng Kông và xếp hạng 75 trên toàn cầu trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS (WUR) năm 2021. Đại học Bách khoa Hồng Kông là một trường đại học chuyên theo đuổi các nghiên cứu có tác động mang lại lợi ích cho thế giới đồng thời nuôi dưỡng những nhà tư tưởng phản biện, những người giao tiếp hiệu quả, những người giải quyết vấn đề sáng tạo và những công dân toàn cầu có trách nhiệm với xã hội..

Giá trị học bổng:  được cung cấp 50.000 HKD để theo đuổi chương trình học đại học tại PolyU.

Điều kiện: là sinh viên quốc tế

Cách thức ứng tuyển: Ứng viên có thể truy cập cổng thông tin tuyển sinh của trường để đăng ký nhập học tại PolyU và nộp các giấy tờ sau:

  • CV
  • Bảng điểm
  • Thư giới thiệu tại nơi đang công tác
  • bằng cấp học thuật (chẳng hạn như chứng chỉ tốt nghiệp, bảng điểm các nghiên cứu, v.v.) nếu không phải bằng tiếng Anh thì phải được kèm theo bản dịch tiếng Anh được chứng nhận chính thức
  • Yêu cầu về ngôn ngữ: Học sinh phải nộp điểm của các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh sau:
  • TOEFL IBT – 80
  • TOEFL PBT – 550
  • IELTS – 6.0

Hạn chót: 31/12/2022   

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959