[Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Deakin 2022-2023

 1. Giới thiệu học bổng

Đại học Deakin là một trong những trường đại học nổi tiếng ở Úc, được thành lập vào năm 1974. Do Covid-19 có rất ít người nộp đơn xin học bổng Úc nên đây là một trong những cơ hội tốt nhất để bạn bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu tại Úc.

 1. Giá trị học bổng:
 • Trợ cấp Sinh hoạt: 27,596 hoặc 28,092 đô la Úc mỗi năm được miễn thuế trong tối đa 2 năm đối với bằng Thạc sĩ nghiên cứu và lên đến 4 năm đối với bằng tiến sĩ nghiên cứu.
 • Toàn bộ học phí cho chương trình Thạc sĩ lên đến 2 năm và cho bằng tiến sĩ lên đến 4 năm.
 • Trợ cấp y tế
 • Phụ cấp đi đường
 • Bảo hiểm sức khỏe du học sinh
 • Quỹ luận văn
 1. Điều kiện:
 • Ứng viên phải là Sinh viên Quốc tế và thuộc bất kỳ quốc tịch nào đều có thể đăng ký học bổng này
 • Đối với Chương trình Nghiên cứu Thạc sĩ: Bạn phải có bằng Cử nhân của Đại học Sydney hoặc bất kỳ học viện nào khác đã được phê duyệt
 • Đối với bằng Tiến sĩ Chương trình nghiên cứu: 1) Bằng cử nhân, 2) Bằng thạc sĩ với điểm học tập và kết quả nghiên cứu tốt, 3) Bằng cấp tương đương thể hiện kinh nghiệm nghiên cứu
 • Ứng viên phải cung cấp bằng cấp chứng minh thông thạo tiếng Anh
 1. Cách thức ứng tuyển: Ứng viên nộp các hồ sơ sau:
 • Bằng cấp
 • Cv
 • Hai thư giới thiệu
 • Thư chấp nhận của người hướng dẫn
 • Thông tin ấn phẩm
 • Các giấy tờ chứng minh quốc tịch
 • Các bằng cấp chứng minh trình độ tiếng Anh: TOEFL hoặc IELTS
 • Các hồ sơ, giấy tờ liên quan khác
 1. Hạn chót: 30/6/2022

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959