[Hoa Kỳ] Học bổng Âm nhạc Quốc tế bậc Cử nhân tại Musicians Institute

Giới thiệu về Trường

Musicians Institute (MI) là trường Cao đẳng Âm nhạc Đương đại được thành lập vào năm 1977 trên ý tưởng rằng các nghệ sĩ nên dạy và học lẫn nhau trong một môi trường sáng tạo, dễ chịu. MI kết nối sinh viên với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu với tất cả các công cụ họ cần để nâng cao sự nghiệp và theo đuổi ước mơ nghệ thuật của họ. Ở đây bạn sẽ được học tập trong môi trường chuyên nghiệp với những giảng viên có chuyên môn cao. Bên cạnh đó MI luôn khuyến khích sinh viên phát triển tài năng bản thân và thể hiện đam mê của mình.

Mô tả

– Đại học hoặc tổ chức: Musicians Institute College of Contemporary Music

– Cấp độ: Cử nhân

– Quốc tịch: Sinh viên quốc tế và công dân Hoa Kỳ

– Giá trị học bổng: $1,000

Điều kiện

– Quốc gia: Tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, quốc tịch

–  Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Cử nhân âm nhạc trong sáng tác cho phương tiện trực quan

– Tiêu chí được chấp nhận:

+ Chỉ có thể được áp dụng cho Bằng Cử Nhân Âm Nhạc trong Chương trình Sáng tác Âm nhạc.

+ Các sinh viên mới nhập học và sinh viên hiện tại/quay trở lại trường đều đủ điều kiện.

Yêu cầu

 – Ứng viên nhận học bổng phải nộp Đơn Đăng ký Nhập học trước thời hạn nộp đơn xin học bổng.

– Người nhận giải thưởng phải duy trì đăng ký ở trạng thái toàn thời gian trong suốt thời gian nhận giải thưởng. Việc không duy trì việc ghi danh và tiến độ học tập đạt yêu cầu trong chương trình trong suốt thời gian nhận học bổng sẽ dẫn đến việc thu hồi giải thưởng.

– Học bổng không thể chuyển nhượng và không được áp dụng cho bất kỳ người nào, chương trình hoặc ngày bắt đầu nào khác với ngày mà nó đã được trao.

 –  Yêu cầu Nhập học: Trước khi bạn có thể nộp đơn, bạn phải có Thư chấp nhận từ Bộ phận Nhập học của MI.

–  Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả các sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để được nhận học bổng từ MI

Cách đăng ký

Để đăng ký nhận học bổng, ứng viên phải nộp đơn đăng ký trực tuyến. Trong đó phải đính kèm với các tài liệu mà MI bắt buộc:

+ YouTube video URL 1: Video bạn giải thích rõ ràng lý do tại sao bạn nên được xem xét cho Học bổng. Bao gồm tên của bạn, mục tiêu nghề nghiệp, ý tưởng / kế hoạch kinh doanh và bất kỳ yếu tố nào khác mà bạn cho là có liên quan. Bạn cũng phải giải thích những gì bạn chủ yếu muốn cải thiện bằng cách học trong Chương trình Sáng tác của MI. Độ dài tối đa là 3 phút, chỉ giọng nói không chấp nhận cảnh biểu diễn. Video vượt quá 3 phút sẽ không được duyệt.

+ YouTube video URL 2: Hình ảnh video (phương tiện trực quan, ví dụ: phim, TV, hoạt hình, trò chơi, v.v.) với các bản âm thanh được đồng bộ hóa của hai bài hát (nhạc phim) mà bạn đã sáng tác và / hoặc sản xuất, và / hoặc được sắp xếp cho các phương tiện trực quan. Bạn phải giải thích (các) đóng góp cụ thể của bạn cho tài liệu được gửi.

Thông tin chi tiết học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1).

Điện thoại: 0294 3 855 959.