[Thụy Điển] Học bổng toàn phần học phí bậc Thạc sĩ tại Karolinska Institute

Cấp độ: Thạc sĩ

Địa điểm: Thụy Điển

Chuyên môn: Học bổng của sinh viên được trao trong lĩnh vực Y tế toàn cầu; Khởi nghiệp sinh học (Bioentrepreneurship); Y sinh; Khoa học sức khỏe cộng đồng; Tin học y tế; Kỹ thuật Phân tử trong Khoa học Đời sống và Độc chất học.

Giá trị: Toàn bộ học phí nhưng không bao gồm chi phí sinh hoạt

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 01/02/2022

Số lượng: Khoảng 1.500

Mô tả ngắn gọn:

Học viện Karolinska đang cung cấp Học bổng Thạc sĩ Toàn cầu cho sinh viên quốc tế. Các học bổng này sẽ trang trải học phí cho các nghiên cứu ở cấp độ thạc sĩ. Sự cạnh tranh rất khốc liệt với khoảng 1500 sinh viên quốc tế nộp đơn đăng ký hàng năm. Học bổng dành cho năm học 2022/2023. Viện Karolinska là một trong những trường đại học y khoa hàng đầu thế giới. Tầm nhìn của họ là đóng góp đáng kể vào việc cải thiện sức khỏe con người; với sứ mệnh là thực hiện nghiên cứu, giáo dục và tương tác với cộng đồng.

Điều kiện

Để đủ điều kiện nhận Học bổng Thạc sĩ Toàn cầu KI, bạn phải:

  • Đăng ký một trong các Chương trình Thạc sĩ Toàn cầu của Viện Karolinska bắt đầu từ năm 2022
  • Ứng viên phải là sinh viên đóng học phí (từ bên ngoài EU / EEA)
  • Người đăng ký phải trả phí đăng ký trước ngày 1 tháng 2 năm 2022
  • Ứng viên cần phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào và tài liệu cho chương trình đã đăng ký
  • Chỉ những sinh viên năm nhất mới đủ điều kiện nộp đơn.

Hướng dẫn đăng ký:

Ứng viên phải điền vào biểu mẫu tài trợ và nộp đơn cùng với các tài liệu khác cho bộ phận tuyển sinh Đại học Thụy Điển (University Admissions).

Hồ sơ bắt buộc đối với tất cả các ứng viên của chương trình thạc sĩ:

Để hoàn thành đơn đăng ký nhập học, sinh viên phải cung cấp các tài liệu sau sau khi nộp đơn đăng ký trực tuyến: (Vui lòng không gửi các tài liệu không được liệt kê ở đây, trừ khi được yêu cầu bởi trường đại học đang nộp đơn)

  • Chứng chỉ và văn bằng của chương trình cử nhân đã hoàn thành từ một tổ chức giáo dục đại học được quốc tế công nhận (đại học hoặc cao đẳng);
  • Bảng điểm của các khóa học đã hoàn thành và điểm cho mỗi học kỳ (bao gồm danh sách khóa học) từ chương trình cử nhân;
  • Chứng minh năng lực tiếng Anh;
  • Bằng chứng rằng sinh viên đáp ứng các yêu cầu đầu vào cụ thể (trang web của trường đại học sẽ có thông tin về các yêu cầu đầu vào cụ thể cho khóa học hoặc chương trình mà bạn đã đăng ký, hãy nhớ kiểm tra ở đó để biết những gì được yêu cầu).
  • Để đẩy nhanh quá trình xử lý đơn đăng ký, Bộ phận Tuyển sinh Đại học Thụy Điển yêu cầu bản sao trang hộ chiếu với dữ liệu cá nhân và ảnh hoặc một số giấy tờ tùy thân khác.

Yêu cầu đầu vào: Bằng cử nhân tương đương với tiêu chuẩn của Thụy Điển, (180 tín chỉ giáo dục đại học) từ một trường đại học được quốc tế công nhận.

Yêu cầu tiếng Anh: Để đủ điều kiện theo học đại học ở Thụy Điển, sinh viên phải chứng minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh cho khóa học hoặc chương trình.

Thông tin chi tiết học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1).

Điện thoại: 0294 3 855 959.