[Hà Lan] Học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Đại học Maastricht 2022

Cấp độ: Thạc sĩ

Địa điểm: Hà Lan

Giá trị: €29.000

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế ngoài EU

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 01/02/2022

Số lượng: 24

Mô tả ngắn gọn:

Chương trình Học bổng Tiềm năng Hà Lan của Đại học Maastricht (UM) cung cấp 24 suất học bổng toàn phần trị giá 29.000 € (bao gồm miễn học phí và sinh hoạt phí hàng tháng) mỗi năm học cho những sinh viên tài năng từ bên ngoài Liên minh Châu Âu (EU) đã được nhận vào chương trình Thạc sĩ tại UM.

Chương trình học bổng bao gồm Học bổng Tiềm năng (do Quỹ Học bổng Đại học Maastricht tài trợ) và Học bổng Hà Lan, được tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan kết hợp với các trường đại học và đại học khoa học ứng dụng của Hà Lan. Nó nhắm đến các sinh viên quốc tế từ bên ngoài EU / EEA, những người muốn theo học một chương trình cấp bằng toàn thời gian tại Hà Lan.

Điều kiện

Tất cả các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có quốc tịch ở một quốc gia ngoài EU / EEA, Thụy Sĩ hoặc Surinam và đáp ứng các yêu cầu để xin thị thực nhập cảnh và giấy phép cư trú vào Hà Lan
 • Bạn không mang hai quốc tịch từ một quốc gia EU / EEA
 • Bạn đã đăng ký nhập học vào chương trình Thạc sĩ toàn thời gian tại Đại học Maastricht cho năm học 2022-2023
 • Danh sách các chương trình thạc sĩ của UM tham gia chương trình học bổng này (danh sách sẽ được cung cấp vào tháng 10 năm 2021)
 • Đáp ứng các yêu cầu nhập học cụ thể của chương trình UM Master mà bạn đã đăng ký
 • Bạn chưa bao giờ tham gia chương trình giáo dục đại học để nhận bằng cấp ở Hà Lan. Sinh viên đã hoàn thành chương trình trao đổi tại Hà Lan được hoan nghênh đăng ký.
 • Không quá 35 tuổi vào ngày 1 tháng 9 năm 2022.
 • Đạt được kết quả xuất sắc trong các chương trình giáo dục trước đây của mình, được thể hiện bằng bảng điểm mới nhất của bạn hoặc được chứng nhận bằng sự xuất sắc trong học tập. Nếu một số ứng viên đủ tiêu chuẩn như nhau, UM sẽ ưu tiên những ứng viên có bảng điểm học tập hoặc thư chứng nhận thành tích học tập xuất sắc chứng tỏ họ nằm trong số 5% ứng viên hàng đầu của chương trình học bổng 2022-2023.

Thời gian cấp học bổng:

 • Chương trình thạc sĩ 1 năm: 13 tháng
 • Chương trình thạc sĩ 2 năm: 25 tháng

Giá trị của chương trình học bổng UM Holland-High Potential 2022-2023

 • Chi phí sinh hoạt €12.350 (13 tháng) hoặc €23.750 (25 tháng) do Bộ phận Dịch vụ Quốc tế của UM chi trả cho sinh viên
 • Bảo hiểm sức khỏe và trách nhiệm €700 * Do Bộ phận Dịch vụ Quốc tế của UM thu xếp và thanh toán
 • Chi phí xin thị thực là €192 do Bộ phận Dịch vụ Quốc tế của UM thu xếp và thanh toán
 • Học phí € 13,800 *; € 16,000 * hoặc € 16,800 * tùy thuộc vào học phí của chương trình học của bạn do Bộ phận Dịch vụ Quốc tế của UM thu xếp và chi trả
 • Chi phí Đào tạo Dự bị Học với Chi phí do Bộ phận Dịch vụ Quốc tế của UM thu xếp và chi trả
 • Các khoản này có thể thay đổi cho năm học 2022-2023

Hướng dẫn đăng ký:

Bước 1: Đăng ký một trong các chương trình Thạc sĩ tại Đại học Maastricht. Để biết thêm chi tiết về cách đăng ký chương trình Thạc sĩ tại UM, vui lòng xem trang web của chương trình mong muốn của bạn. Khi bạn đã gửi đơn đăng ký của mình qua Studielink, bạn sẽ nhận được mã số sinh viên của Đại học Maastricht. Bạn sẽ cần có mã số sinh viên để hoàn thành và gửi Đơn đăng ký học bổng (xem Bước 2 bên dưới).

 • Lưu ý: chỉ các chương trình Thạc sĩ trong danh sách mới đủ điều kiện nhận học bổng UM Holland-High Potential.
 • Lưu ý: bạn có thể đăng ký chương trình Thạc sĩ tại UM và học bổng đồng thời. Tuy nhiên, bạn phải được chấp thuận có điều kiện để nhập học vào chương trình Thạc sĩ của mình để được trao học bổng.
 • Lưu ý: nếu chương trình học của bạn yêu cầu thanh toán phí xử lý như một phần của thủ tục nhập học của chương trình, Bộ phận Dịch vụ Quốc tế của UM không chi trả phí xử lý. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí xử lý nào mà chương trình có thể yêu cầu trước ngày 1 tháng 2 năm 2022. Để kiểm tra xem chương trình của bạn có yêu cầu thanh toán phí xử lý hay không, vui lòng kiểm tra trang web của chương trình trong tab “Yêu cầu nhập học”.

Bước 2: Vui lòng điền vào đơn đăng ký:

 • Đơn đăng ký của Khoa Nghệ thuật và Khoa học Xã hội (FASoS)
 • Đơn đăng ký của Khoa Y tế, Y khoa và Khoa học Đời sống (FHML)
 • Đơn đăng ký của Khoa Tâm lý và Khoa học Thần kinh (FPN)
 • Đơn đăng ký của Khoa Khoa học và Kỹ thuật (FSE)
 • Đơn đăng ký của Khoa Luật (FL)
 • Đơn đăng ký của Trường Kinh doanh và Kinh tế (SBE)

Thông tin chi tiết học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1).

Điện thoại: 0294 3 855 959.