[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Marquette 2021-2022

I. Giới thiệu

Đại học Marquette tổ chức Chương trình Giải thưởng Pere Marquette để tìm kiếm các sinh viên quốc tế với thành tích học tập xuất sắc. Chương trình được mở cho năm học 2021-2022, các ứng viên quốc tế có thể đăng ký để nhận giải thưởng. Giải thưởng được đánh giá dựa trên cơ sở thành tích tại thời điểm nhập học. Giá trị giải thưởng tối đa là $ 18,000 cho học phí. Đại học Marquette là một trường đại học Công giáo, xếp hạng 88 trong các trường Đại học Quốc gia ở Hoa Kỳ. Marquette là một viện đóng góp tích cực vào sự tiến bộ của tri thức. MU kết hợp các phương pháp giảng dạy, học tập và nghiên cứu mới để phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của giáo dục hiện nay.

II. Mô tả chi tiết

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Marquette
 • Bộ phận: N/A
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: $18,000
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

III. Điều kiện học bổng

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Các ứng viên từ tất cả các quốc gia đều có thể nộp đơn.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Đăng ký chương trình học Đại học tại Marquette.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Các ứng viên phải đăng ký vào một chương trình Đại học bốn năm tại Marquette
 • Các ứng viên cần đăng nhập vào cổng thông tin của trường và hoàn thành đơn đăng ký nhập học của mình. Những sinh viên đã trúng tuyển thành công tại Marquette sẽ được xét học bổng.
 • Hồ sơ hỗ trợ: Học bạ cấp 3, kỳ thi chứng chỉ, Bảng điểm Cao đẳng và Đại học
 • Yêu cầu nhập học: Các ứng viên phải 17 hoặc 18 tuổi để được nhận vào Marquette. Điểm SAT hoặc ACT là tùy chọn.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: TOEFL – 79; IELTS – 65; Duolingo – 115; ELS – 112
 • Dealine: 31/12/2021

IV. Quyền lợi

Những sinh viên giành được giải thưởng này sẽ được tài trợ $10.000 – $ 18.000 để trang trải học phí của chương trình đại học tại trường Marquette.

Thông tin chi tiết học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1).

Điện thoại: 0294 3 855 959.