[USA] Học Bổng Regents Bậc Cử Nhân Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Tại Đại Học New Mexico

  1. Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1889 với tư cách là tổ chức hàng đầu của New Mexico, toạ lạc ở trung tâm Albuquerque. Từ những trung tâm tráng lệ ở phía Tây, qua bờ Rio Grande lịch sử đến dãy núi Sandia ở phía Đông, Albuquerque là sự pha trộn giữa văn hóa và ẩm thực, phong cách và câu chuyện, con người, mục tiêu và bức tranh toàn cảnh.

      2. Mô tả học bổng

  • Đơn vị tổ chức: Đại học New Mexico
  • Cấp độ khoá học: Cử nhân
  • Giải thưởng: Khoảng $20,000/năm
  • Số giải thưởng: 12/năm
  • Quốc tịch: Quốc tế
  • Học bổng được trao tại Mỹ.

    3. Điều kiện xin học bổng: GPA: 3.90/4.00

   4. Giá trị học bổng:

  • Bao gồm học phí cơ bản, lệ phí và chỗ ở (khoảng $20,000/năm)
  • Có thể gia hạn trong 4 năm học tập.

  5. Đăng ký: Ứng viên hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến.

  6. Hạn chót nộp hồ sơ: 1/12/2021

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1).

Điện thoại: 0294 3 855 959.