[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Boston 2022

 1. Giới thiệu chung

Đại học Boston là một tổ chức nghiên cứu tư nhân hàng đầu ở Hoa Kỳ cam kết mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm nền giáo dục xuất sắc và cơ hội xây dựng sự nghiệp thành công. Nó được xếp hạng thứ 42 trong các trường Đại học Quốc gia và thứ 27 trong số các trường Cao đẳng tốt nhất của Hoa Kỳ. Trường cố gắng tuyển dụng, hỗ trợ và giữ chân các sinh viên và giảng viên, nhân viên và sinh viên đa dạng bằng cách chuẩn bị cho họ dẫn đầu trong các lĩnh vực của họ. Tiêu chuẩn về sự xuất sắc trong giáo dục và sự tham gia của học sinh chỉ tăng lên trong những năm qua.

 1. Mô tả ngắn gọn
 • Đơn vị tổ chức: Boston University
 • Ngành học: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc sau đại học
 • Giải thưởng: Học phí
 • Số giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Học bổng được trao tại Hoa Kỳ
 • Deadline: 01/3/2022
 1. Tiêu chí cụ thể
 • Các quốc gia đủ điều kiện: Sinh viên từ tất cả các quốc gia đủ điều kiện đăng ký.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Ứng viên có thể đăng ký bất kỳ chương trình cấp bằng nào tại Trường Luật của Đại học Boston.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Ứng viên dưới 24 tuổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.
 1. Cách thức đăng ký
 • Cách thức đăng ký: Ứng viên có thể nộp đơn thông qua Đơn đăng ký chung hoặc Đơn đăng ký Liên minh để đăng ký vào trường. Sinh viên điền vào Đơn xin học bổng để đăng ký nhận giải thưởng.
 • Hồ sơ hỗ trợ: 
  • Chứng chỉ học tập và bảng điểm
  • Tài liệu hỗ trợ tài chính
  • Thông tin về cha mẹ
  • Bản sao hộ chiếu
  • Thư giới thiệu từ cố vấn
  • Đánh giá của giáo viên
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải nộp bảng điểm của các bài kiểm tra SAT hoặc ACT.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải nộp bảng điểm của các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh sau:
 • TOEFL IBT 100+
 • TOEFL PBT 600+
 • IELTS 7.0+
 1. Giá trị học bổng

Các ứng viên quốc tế được học bổng sẽ được cấp một phần học phí cho chương trình cấp bằng sau đại học từ Trường Luật của Đại học Boston.

 1. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.