[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Queen’s University Belfast Dành Cho Sinh Viên ASEAN 2022-2023

 1. Giới thiệu chung:

Đại học Queen’s Belfast là một trường nghiên cứu công lập tại Belfast, Bắc Ireland, Vương quốc Anh. Queen’s Belfast hiện đang là thành viên của “Russell Group”, bao gồm các trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu, thành viên cuả Hiệp hội các trường đại học Khối thịnh vượng chung (ACU), thành viên Hiệp hội các trường đại học Châu Âu (EUA). Trường cam kết thúc đẩy bình đẳng giới trong học thuật, đặc biệt trong công cuộc giải quyết sự thiệt thòi của phụ nữ trong quá trình phát triển sự nghiệp chuyên môn và học thuật cao cấp. Học bổng Đông Nam Á của Đại học Queen’s Belfast được trao cho những ứng viên xuất sắc đến từ Đông Nam Á.

 1. Mô tả:
 • Đại học: Đại học Queen’s Belfast
 • Bộ phận: Không xác định
 • Ngành học: Khoa học Kế toán và Tài chính, Khoa học Phân tích kinh doanh, Khoa học Quản trị nhân lực, Khoa học Kinh doanh quốc tế, Khoa học Quản trị, Khoa học Marketing, Khoa học Tài chính, Khoa học Tài chính định lượng, Khoa học Quản trị rủi ro và đầu tư
 • Cấp độ học bổng: Sau đại học
 • Gía trị học bổng: £5000
 • Số giải thưởng: Không xác định
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Deadline: 30/04/2022
 1. Điều kiện:
 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên phải đến từ một trong những quốc gia sau đây: Brunei, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Triều Tiên, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan hoặc Việt Nam.
 • Tiêu chí đủ điều kiện:
  • Ứng viên phải có hoặc chuẩn bị nhận được bằng Cử nhân danh dự hạng 2.1 hoặc bằng cấp tương đương được trường Đại học công nhận.
  • Ứng viên phải có thư nhập học tại Trường Quản lý Queen’s trước thời hạn học bổng.
 1. Cách thức đăng ký:
 • Ứng viên không cần đăng ký học bổng. Mọi ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chí và điều kiện thì sẽ được xem xét và trao học bổng.
 • Kết quả về học bổng sẽ được thông báo tới các ứng viên trước ngày 15 tháng 5 năm 2022.
 1. Giá trị học bổng:

Học bổng sẽ chi trả £5.000 học phí trong năm học đầu tiên và được khấu trừ vào tổng học phí khi ứng viên ghi danh.

 1. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.

 1. Giới thiệu chung:

Đại học Queen’s Belfast là một trường nghiên cứu công lập tại Belfast, Bắc Ireland, Vương quốc Anh. Queen’s Belfast hiện đang là thành viên của “Russell Group”, bao gồm các trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu, thành viên cuả Hiệp hội các trường đại học Khối thịnh vượng chung (ACU), thành viên Hiệp hội các trường đại học Châu Âu (EUA). Trường cam kết thúc đẩy bình đẳng giới trong học thuật, đặc biệt trong công cuộc giải quyết sự thiệt thòi của phụ nữ trong quá trình phát triển sự nghiệp chuyên môn và học thuật cao cấp. Học bổng Đông Nam Á của Đại học Queen’s Belfast được trao cho những ứng viên xuất sắc đến từ Đông Nam Á.

 1. Mô tả:
 • Đại học: Đại học Queen’s Belfast
 • Bộ phận: Không xác định
 • Ngành học: Khoa học Kế toán và Tài chính, Khoa học Phân tích kinh doanh, Khoa học Quản trị nhân lực, Khoa học Kinh doanh quốc tế, Khoa học Quản trị, Khoa học Marketing, Khoa học Tài chính, Khoa học Tài chính định lượng, Khoa học Quản trị rủi ro và đầu tư
 • Cấp độ học bổng: Sau đại học
 • Giá trị học bổng: £5000
 • Số giải thưởng: Không xác định
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Deadline: 30/04/2022
 1. Điều kiện:
 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên phải đến từ một trong những quốc gia sau đây: Brunei, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Triều Tiên, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan hoặc Việt Nam.
 • Tiêu chí đủ điều kiện:
  • Ứng viên phải có hoặc chuẩn bị nhận được bằng Cử nhân danh dự hạng 2.1 hoặc bằng cấp tương đương được trường Đại học công nhận.
  • Ứng viên phải có thư nhập học tại Trường Quản lý Queen’s trước thời hạn học bổng.
 1. Cách thức đăng ký:
 • Ứng viên không cần đăng ký học bổng. Mọi ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chí và điều kiện thì sẽ được xem xét và trao học bổng.
 • Kết quả về học bổng sẽ được thông báo tới các ứng viên trước ngày 15 tháng 5 năm 2022.
 1. Giá trị học bổng:

Học bổng sẽ chi trả £5.000 học phí trong năm học đầu tiên và được khấu trừ vào tổng học phí khi ứng viên ghi danh.

 1. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.