[Singapore] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc SĨ Tại S. Rajaratnam School Of International Studies 2021-2022

  1. Giới thiệu học bổng

        Học bổng dành cho các ứng viên ghi danh học thạc sĩ khoa học chính quy tại S. Rajaratnam School Of International Studies, Đại học công nghệ Nanyang (NTU).

  1. Giá trị học bổng:
  • Tiền trợ cấp hàng tháng;
  • Học phí và các khoản phí bắt buộc khác theo quy định của NTU.
  1. Điều kiện

      Ứng viên phải học thạc sĩ khoa học chính quy mới được đăng ký nhận học bổng

  1. Cách thức ứng tuyển
  • Ứng tuyển vào một chương trình thạc sĩ tại NTU (hồ sơ ứng tuyển vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết)
  • Những ứng viên được chọn sẽ được xem xét nhận học bổng

       Hạn chót: 31/12/2021

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959

#hocbong #duhoc #tienganh #ielts #toantienganh #sinhvien #hocsinh #nuocngoai #summercamp #giaotiep #A2 #B1 #B2 #chungnhan #chungchi #tuvan