[Thụy sĩ] Học bổng ETH Zurich Excellence Masters

Cấp độ: Thạc sĩ

Địa điểm: Thụy sĩ – ETH Zurich 

Thời gian nhận hồ sơ: 15/12/2021 (hàng năm)

Học kỳ bắt đầu: mùa thu 2022

Số lượng: Tùy theo quỹ học bổng hàng năm

Mô tả ngắn gọn:

ETH Zurich hỗ trợ những sinh viên xuất sắc muốn theo học bằng Thạc sĩ tại ETH với Chương trình Excellence Scholarship & Opportunity (ESOP).

Nhóm mục tiêu:

Sinh viên trong nước và quốc tế.

Giá trị học bổng / bao gồm:

Học bổng ESOP bao gồm khoản trợ cấp trang trải chi phí sinh hoạt và học tập (12’000 CHF mỗi học kỳ) cũng như miễn học phí.

Học bổng được trao cho thời gian thông thường của chương trình Thạc sĩ (ba hoặc bốn học kỳ). Điều này cũng áp dụng cho việc miễn học phí.

Điều kiện

Chương trình học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của ETH và các trường đại học khác (trong nước và quốc tế) muốn theo học bằng Thạc sĩ tại ETH Zurich.

Bạn phải có kết quả rất tốt trong chương trình Cử nhân (10% hàng đầu của chương trình Cử nhân = điểm A). Bạn cũng cần đảm bảo có thể liên lạc được theo số điện thoại được chỉ định trong CV của bạn vì quá trình lựa chọn có thể bao gồm một cuộc phỏng vấn qua điện thoại / VC vào tháng Hai.

Hướng dẫn đăng ký:

Nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 11 năm 2021.

Để được xem xét nhận học bổng, bạn phải đăng ký chương trình Thạc sĩ tại ETH Zurich. Ngoài các tài liệu để nhập học Thạc sĩ, bạn sẽ cần phải tải lên một đề xuất trước cho luận văn thạc sĩ của mình. Đơn đăng ký học bổng và các tài liệu hỗ trợ phải được nộp trực tuyến trước ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Điều quan trọng là phải truy cập trang web chính thức để biết liên kết đăng ký trực tuyến và để biết thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1).

Điện thoại: 0294 3 855 959.