Học bổng Transform Together dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên Liên minh Châu Âu (không thuộc Vương quốc Anh)

Cấp độ: Cử nhân/Thạc sĩ

Địa điểm: Sheffield, UK – Sheffield Hallam University

Ngành học: tất cả các ngành toàn thời gian được dạy tại Sheffield Hallam University

Thời gian nhận hồ sơ: 1/11/2021

Học kỳ bắt đầu: 01/2022

Mô tả ngắn gọn:

Học bổng Transform Together dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên Liên minh Châu Âu (không thuộc Vương quốc Anh) đăng ký khóa học đại học hoặc sau đại học toàn thời gian được giảng dạy tại Đại học Sheffield Hallam trong năm học 2021/22.

Nhóm mục tiêu: sinh viên quốc tế và sinh viên Liên minh Châu Âu (không thuộc Vương quốc Anh).

Giá trị học bổng / bao gồm: Miễn một nửa học phí (giảm 50%) cho các khóa học được giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học cho năm học đầu tiên.

Điều kiện

Để đủ điều kiện đăng ký một trong những học bổng này, bạn phải:

  • Là sinh viên quốc tế hoặc thuộc Liên minh Châu Âu (không thuộc Vương quốc Anh) có trả học phí
  • Đối với bậc sau đại học – đạt được tối thiểu 2.1 hoặc tương đương trong bằng danh dự của bạn và phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào về tiếng Anh và học thuật cho khóa học của bạn.
  • Đối với bậc đại học – đã đạt hoặc vượt quá yêu cầu đầu vào về tiếng Anh và học thuật cho khóa học
  • Đã chấp nhận lời đề nghị tham gia khóa học đại học hoặc sau đại học được giảng dạy toàn thời gian tại Đại học Sheffield Hallam
  • Tự tài trợ cho việc học của bạn
  • Có thể trả bất kỳ khoản phí bổ sung nào mà khóa học của bạn có thể yêu cầu, ví dụ như các chuyến đi thực tế

Hướng dẫn đăng ký:

Để đăng ký Học bổng Transform Together, bạn phải nhận được thư mời tham gia khóa học được giảng dạy toàn thời gian tại Đại học Sheffield Hallam trong năm liên quan. Nếu bạn chưa đăng ký khóa học, vui lòng tìm khóa học và đăng ký. Khi bạn đã chấp nhận lời đề nghị theo học một khóa học, bạn có thể đăng ký học bổng trực tuyến trước thời hạn liên quan: ngày 31 tháng 5 năm 2021 cho kỳ nhập học tháng 9 năm 2021 hoặc ngày 1 tháng 11 năm 2021 cho kỳ nhập học tháng 1 năm 2022..

Điều quan trọng là phải truy cập trang web chính thức để biết liên kết đăng ký trực tuyến và để biết thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1).

Điện thoại: 0294 3 855 959.