[Đức] Học bổng Friedrich Ebert Stiftung

Cấp độ: Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ ở tất cả các ngành trừ những ngành nêu trên website chính thức

Địa điểm: Đức – Các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật của Đức

Thời gian nhận hồ sơ: 30/11/21 và 31/5/22

Học kỳ bắt đầu: mùa đông 2021 và mùa hè 2022

Mô tả ngắn gọn:

Friedrich Ebert Stiftung cung cấp học bổng cho cả người Đức và sinh viên quốc tế ở nước ngoài muốn theo học Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại các trường đại học hoặc cao đẳng kỹ thuật của Đức. Các nghiên cứu có thể ở bất kỳ chủ đề nào. Quỹ hỗ trợ những tài năng trẻ muốn thúc đẩy sự phát triển cá nhân và trở thành một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ. Quỹ đang tìm kiếm các cá nhân cam kết với các mục tiêu chính trị xã hội.

Nhóm mục tiêu:

Sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. Quỹ đặc biệt hỗ trợ những sinh viên có tài chính hạn chế hoặc những sinh viên đến từ các gia đình di cư.

Giá trị học bổng / bao gồm:

Học giả nhận được tới €744 mỗi tháng. Ngoài ra, có một khoản phí nghiên cứu cố định hàng tháng là €300, mà tất cả các học giả có thể tự do sử dụng. Tùy thuộc vào tình hình của ứng viên, các học giả cũng có thể nhận được khoản đóng góp cho bảo hiểm y tế lên đến €71 và bảo hiểm chăm sóc dài hạn lên đến €15 mỗi tháng. Học giả có con có thể nhận được khoản trợ cấp gia đình là € 155 mỗi tháng. Học bổng không phải hoàn trả.

Quỹ hỗ trợ việc lưu trú ở nước ngoài trong thời gian tài trợ – thông qua trợ cấp chi phí đi lại, học phí và bảo hiểm y tế quốc tế, đặc biệt là chi phí lưu trú học tập hoặc nghiên cứu, các khóa học ngôn ngữ và thực tập lên đến 12 tháng.

Điều kiện

Người nộp đơn có thể là người Đức, sinh viên nước ngoài có trình độ học vấn hoặc những người tị nạn. Ứng viên phải là những cá nhân có cam kết với xã hội, ví dụ, tham gia tích cực vào hội sinh viên, công tác thanh niên, tham gia vào các hiệp hội và tổ chức phi chính phủ hoặc trong các tổ chức chính trị phù hợp với các nguyên lý của Friedrich Ebert Stiftung. Những người trước đây đã đăng ký học tại một trường đại học của Đức không đủ điều kiện.

Các ứng viên phải có sự tham gia chính trị xã hội và đồng nhất với các giá trị của nền dân chủ xã hội; thành tích trên trung bình ở trường và học tập; tư duy chính trị; khát khao kiến thức; khoan dung và cởi mở; khả năng làm việc nhóm; tư duy phản biện; và phản ánh bản thân.

Ứng viên cho các khóa học Cử nhân và Thạc sĩ cơ bản phải có những điều sau đây:

  • Xác nhận địa điểm học tập hoặc giấy chứng nhận ghi danh tại một trường đại học hoặc cao đẳng kỹ thuật của tiểu bang hoặc được nhà nước công nhận cho khóa học mà họ muốn được tài trợ
  • Ứng viên nước ngoài cũng phải chứng minh đủ kỹ năng tiếng Đức
  • Sinh viên năm thứ nhất (người Đức và sinh viên nước ngoài có trình độ học vấn) phải nộp đơn trước hoặc vào đầu học kỳ đầu tiên.

Ứng viên tài trợ cho chương trình Tiến sĩ phải có:

  • Thông báo vô điều kiện về việc nhận học bổng tiến sĩ
  • Ứng viên nước ngoài cũng phải chứng minh đủ kỹ năng tiếng Đức

Hướng dẫn đăng ký:

Để đăng ký, bạn phải điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến. Nếu bạn đủ điều kiện nhận học bổng, Quỹ sẽ yêu cầu bạn gửi thêm tài liệu qua e-mail. Thời hạn nộp hồ sơ cho học bổng bậc Thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế là ngày 30 tháng 11 năm 2021 cho học kỳ Mùa đông và ngày 31 tháng 5 năm 2022 cho học kỳ mùa hè. Ứng viên tiến sĩ có thể nộp đơn bất cứ lúc nào. Đối với tất cả các sinh viên khác, vui lòng xem trang web chính thức (liên kết tìm thấy bên dưới) để biết thời hạn nộp đơn.

Điều quan trọng là phải truy cập trang web chính thức để biết liên kết đăng ký trực tuyến và để biết thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1).

Điện thoại: 0294 3 855 959.