[Pháp] Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn Chương Trình The Core Program Lĩnh Vực Nghệ Thuật, Nhân Văn Từ Quỹ Camargo Foundation 2022/2023

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 02/08/2021 đến 02/11/2021

The Core Program là chương trình chủ đạo của Camargo Foundation. Kể từ năm 1971, Camargo Foundation đã trao tặng chỗ ở cho gần 1.000 cá nhân như một phần trong sứ mệnh hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm đột phá và các phương pháp tiếp cận liên ngành trong Nghệ thuật và Nhân văn.

Mỗi năm, một hội đồng đáng kính gồm các học giả và chuyên gia nghệ thuật chọn 18 cá nhân hoặc nhóm từ hàng trăm bài dự thi từ khắp nơi trên thế giới. Những người chiến thắng được trao quyền cư trú trong một môi trường tuyệt đẹp, đáng suy ngẫm, nơi họ có không gian, thời gian và tự do để suy nghĩ, sáng tạo và kết nối. Học bổng kéo dài từ 6 đến 11 tuần. Với mỗi nhóm Nghiên cứu sinh, Quỹ cố gắng thúc đẩy kết nối giữa nghiên cứu và sáng tạo. Nếu bạn có tham vọng, tiềm năng lãnh đạo và nền tảng học vấn vững vàng, chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký trong thời gian đăng ký.

Điều kiện

Camargo trao giải cho các đối tượng đa dạng và chào đón các ứng viên từ tất cả các quốc gia và dân tộc, đại diện cho một loạt các tư tưởng và thực hành sáng tạo. Ba danh mục chính có sẵn và một số danh mục phụ cho các ứng tuyển của nghệ sĩ.

Học giả

Nhà tư tưởng

Nghệ sĩ (tất cả các lĩnh vực)

Thông tin thêm

Dự án hợp tác

Dự án chuyển đổi

Nghiên cứu sinh cũ

Mục đích của Cư trú

Nghiên cứu, Thử nghiệm & Sáng tạo: Ứng viên phải gửi đề xuất về công việc họ muốn hoàn thành trong thời gian cư trú. Các đề xuất có thể bao gồm các dự án cụ thể để phát triển hoặc hoàn thành (ví dụ: sách, phim, sáng tác, tác phẩm nghệ thuật, v.v.) hoặc nghiên cứu về một chủ đề hoặc vấn đề cụ thể, trước khi viết hoặc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Các dự án nghiên cứu phải phù hợp với lĩnh vực của Nghiên cứu sinh. The Core Program của Camargo hoan nghênh cả việc khám phá kết thúc mở hoặc các công việc tập trung hơn.

Trao đổi & kết nối

Trong thời gian cư trú, các cuộc thảo luận được tổ chức thường xuyên để các Nghiên cứu sinh có cơ hội trình bày công việc của mình trước nhóm. Các cuộc thảo luận về dự án này là cơ hội để trao đổi liên ngành. Tất cả các Nghiên cứu sinh được yêu cầu có mặt tại các cuộc thảo luận này.

Các nhân viên của Camargo Foundation sẽ cung cấp các kết nối chính thức và không chính thức với khu vực, các cuộc họp với các chuyên gia có lĩnh vực chuyên môn liên quan đến công việc của Nghiên cứu sinh cũng như cơ hội tham dự các sự kiện và mời các chuyên gia bên ngoài tham gia các cuộc thảo luận về dự án. Trên cơ sở tự nguyện, Nghiên cứu sinh có cơ hội trình bày công việc của mình như một phần trong chương trình của các tổ chức văn hóa và giáo dục trong khu vực.

Là một phần trong mối quan tâm của Camargo trong việc thu hút cộng đồng địa phương, chúng tôi khuyến khích Nghiên cứu sinh xem xét các chương trình có thể có với sinh viên (ví dụ: một chuyến thăm lớp học hoặc hội thảo). Những sự kiện như vậy sẽ được hình thành và tổ chức với sự cộng tác chặt chẽ của các nhân viên của Quỹ.

Thông tin thực tế

Khoảng thời gian lưu trú

The Core Program của Camargo bao gồm các khóa học nghiên cứu sinh kéo dài từ 6 đến 11 tuần. Các ngày cho năm 2022/2023 là:

  • Mùa thu 2022: 8 tuần từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 3 tháng 11
  • Mùa xuân 2023: 6 tuần từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 29 tháng 3, 8 tuần từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 hoặc 11 tuần từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 3 tháng 5

Chi tiêu

Một khoản phụ cấp 250 EUR mỗi tuần được cung cấp, cũng như tài trợ cho phương tiện di chuyển cơ bản đến và đi từ Cassis cho Fellow để cư trú. Trong trường hợp đi máy bay, hạng ghế cơ bản đã đặt trước sẽ được chi trả.

Đăng ký Đơn đăng ký phải được gửi muộn nhất là Thứ Sáu, ngày 1 tháng 10 năm 2021 trước 5:59 chiều EST (ví dụ: Thành phố New York) / 23:59 CET (ví dụ: Paris). Nhấp vào bên dưới để truy cập vào mẫu đơn.