[USA] Học bổng Out-Of-Station and International cho bậc cử nhân tại Đại học Massachusetts

I. GIỚI THIỆU: 

Xếp hạng thứ 176 trong số các trường Đại học Quốc gia, Đại học Massachusetts Lowell(UML)-có tuổi đời 125 năm là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm trong hệ thống 5 trường Đại học Massachutsetts(UMASS). Tại đây, trường mong muốn đặt nền móng cho việc nghiên cứu những giá trị và phát triển chương trình có sẵn để tạo ra sự thay đổi lớn, cung cấp hoạch định chính sách và đóng góp vào sự tiến bộ của một tương lai công bằng, dân chủ, và bền vững.

Tại sao chọn học tại Đại học Massachusetts? Đại học Massachusetts là một trường đại học công lập trực quan hóa việc tạo ra các mạng lưới để xây dựng kiến thức bền chặt hơn trong bối cảnh hội nhập quốc tế thông qua trao đổi giáo dục, văn hóa và chuyên ngành ở cấp địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế. Trường nỗ lực trang bị cho sinh viên để họ thành công trong môi trường Đại học và trở thành những người học tập suốt đời, những công dân có hiểu biết trong môi trường toàn cầu.

II. TIÊU CHÍ:

  • Quốc gia đủ điều kiện: Mọi quốc gia.

  • Môn học/Khóa học: Mọi ngành học được phổ biến tại UML.

  • Phải là sinh viên năm nhất bậc Cử nhân, được chấp thuận học tại UMASS.

III. QUYỀN LỢI: 

  • Sinh viên sẽ nhận được $20 000 cho chương trình đào tạo Cử nhân đăng kí tại UMASS.

  • Cơ hội được duy trì học bổng khi GPA đạt tối thiểu 3.0-3.2, sinh viên toàn thời gian (FTT), tối đa 8 học kì liên tiếp.

IV. QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN:

  • Cách thức: Ứng viên có thể đăng kí tại cổng đăng kí của trường, hệ thống hoặc đơn đăng kí liên kết.

  • Tài kiệu đính kèm: Ứng viên phải trình những tài liệu sau cho trường Đại học:

+ Bản điểm chính thức của THPT(và Đại học).

+ Bảng điểm cần được cần được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và dịch sang Tiếng Anh.

+ Đơn xác minh hỗ trợ tài chính.

+ Cam kết bảo trợ tài chính

+ Bài luận cá nhân.

+ Thư giới thiệu.

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên được yêu cầu phải có GPA tích lũy ít nhất 3.0 – 3.2 trong các bằng giáo dục trước của họ để được chấp nhận tại UMASS.

  • Yêu cầu ngôn ngữ: Ứng phiên phải đạt điểm tối thiểu trong các kì thi thông thạo Tiếng Anh dưới đây:

+ TOEFL IBT – 80

+ TOEFL CBT – 213

+ TOEFL PBT – 550

+ IELTS – 6.5

V. Hạn chót nộp hồ sơ: 5/11/2021

VI. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959

Link: https://www.uml.edu/thesolutioncenter/financial-aid/Scholarships/Freshmen.aspx#Non-Mass