[Singapore] Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Thạc Sĩ Tại Đại Học Curtin 2021

1. Giới thiệu học bổng

Đại học Curtin là một trường đại học toàn cầu, sáng tạo được biết đến với các nghiên cứu có tác động cao, các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ trong ngành và cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên trong tương lai. Học bổng Đại học Curtin mang đến cho bạn những cơ hội tuyệt vời. Đây là cơ hội giúp bạn nâng cao kiến thức trong học tập thông qua sự hỗ trợ về tài chính nhằm giúp bạn được tốt nghiệp với các kỹ năng thiết thực và cơ hội việc làm cao sẽ cho bạn một tương lai tốt hơn.

2. Giá trị học bổng

Học bổng  hỗ trợ toàn bộ học phí.

3. Điều kiện

  • Tất cả các quốc tịch đều có thể đăng ký

  • Các bậc học: Tất cả các văn bằng, cử nhân và thạc sĩ hiện có tại Đại học Curtin

  • Trình độ tiếng Anh:

    • IELTS – 6.5

    • TOEFL – 79

Các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh (IELTS – 6.5, TOEFL – 79) liên quan phải được đáp ứng để đủ điều kiện nhận học bổng, dưới đây là một vài điều kiện:

  • Học bổng không được hoãn lại đối với bất kỳ đợt bắt đầu nào ngoài kỳ nhập học của ba tháng ở trên

  • Số lượng học bổng có hạn và không phải tất cả sinh viên đủ điều kiện đều có thể nhận được giải thưởng

 Sinh viên phải chấp nhận Thư mời nhập học trong vòng năm (5) ngày

  • Sinh viên nhận được bất kỳ học bổng / suất học bổng nào khác từ Curtin Singapore sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng này

(Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

4. Cách thức ứng tuyển

Hoàn thành đăng ký trực tuyến

Nếu bạn đăng ký thành công một khóa học tại Đại học Curtin, bạn sẽ nhận được Thư mời nhập học và hướng dẫn chấp nhận qua email

5. Hạn chót: 31/12/2021

6. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959