[Canada] Chương Trình Học Bổng Cao học Toàn Phần Của Chính Phủ Canada (Vanier Canada Graduate Scholarships) 2020

1. Giới thiệu học bổng

– Được đặt theo tên của Thiếu tướng Georges P. Vanier, Tổng thống đốc tiếng Pháp đầu tiên của Canada, chương trình Học bổng Sau đại học Vanier Canada (Vanier CGS) giúp các cơ sở giáo dục Canada thu hút sinh viên tiến sĩ có trình độ cao.

– Học bổng Vanier hỗ trợ nghiên cứu sinh du học Canada có khả năng lãnh đạo và kiến thức uyên bác trong lĩnh vực nghiên cứu đạt được thành tích học thuật trong những nghiên cứu sau đại học, các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật và Sức khỏe.

– Mỗi năm có đến 167 suất học bổng và con số này có thể nhiều hơn nữa nếu ngân sách dành cho học bổng Vanier được nâng lên. Với giá trị 50,000 CAD/năm và kéo dài trong 3 năm học, mỗi năm có khoảng 500 nghiên cứu sinh sở hữu học bổng này.

2. Thông tin học bổng

– Quốc gia nhận học bổng: Canada

+ Được tài trợ bởi: Chính phủ Canada

+ Bậc học: Tiến sỹ

+ Thời lượng: tối đa 3 năm

+ Danh sách các trường ĐH Canada được phân bố trong học bổng: https://bit.ly/3hle98y

– Học bổng trị giá 50.000 USD/ năm trong quá trình học tiến sĩ

– Tiêu chí lựa chọn : Học lực xuất sắc , Tiềm năng nghiên cứu và Khả năng lãnh đạo

 3. Đối tượng nhận học bổng

– Công dân Canada

– Công dân Quốc tế

– Người thường trú tại Canada

4. Hạn chót nộp hồ sơ: 3/11/2021

5. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1) Điện thoại: 0294 3 855 959