[USA] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Trường Đại Học Chicago 2022

1. Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1890, Đại học Chicago là một trường đại học nghiên cứu tư nhân ở Chicago, Illinois. Nó liên tục được công nhận là một trong 15 trường đại học hàng đầu trên thế giới và cung cấp các chương trình cấp bằng đại học và sau đại học khác nhau.

Tại sao chọn học tại Đại học Chicago? Đại học Chicago là một nơi mà sự theo đuổi của bạn có thể trở thành hiện thực. Phong cách giáo dục và tích lũy kinh nghiệm của họ qua nhiều năm đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

 2. Deadilne: 15/11/2021

3. Mô tả:

Trường: Đại học Chicago

Bậc học: Đại học

Giải thưởng: Toàn phần

Số lượng giải thưởng: Chưa biết

Sinh viên: Quốc tế

Phương thức đăng ký: Online

Giải thưởng được trao: ở Hoa kỳ

4. Điều kiện

Các quốc gia đủ điều kiện: Đơn đăng ký được chấp nhận từ khắp nơi trên thế giới

 Ngành: Tất cả các ngành có tại trường

 Ứng viên phải đảm bảo học coursework tại trường

4. Cách đăng ký:

Cách thức nộp đơn: Để nộp đơn, sinh viên nên đăng ký các môn học cấp bằng đại học tại trường Đại học bằng đơn đăng ký chung hoặc đơn đăng ký liên minh tại Đại học Chicago.

Tài liệu: giới thiệu về bản thân, bảng điểm THPT, những thư giới thiệu

Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải có giấy chứng nhận ở THPT

Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu ngôn ngữ mẹ đẻ của ứng viên không phải là tiếng Anh thì bắt buộc bạn phải có TOEFL hoặc IELTS hoặc DET

5. Lợi ích:

Khoản tài trợ sẽ được trao dựa trên ước tính toàn bộ chi phí đăng ký học tại Đại học Chicago, bao gồm học phí, nhà ở, bảo hiểm y tế, kế hoạch ăn uống và ước tính cho các chi phí phụ như sách vở và chi phí cá nhân.

6. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959.