[Hà Lan] Học Bổng Toàn Phần & Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Twente 2022

Học bổng Đại học Twente (UTS) là học bổng dành cho sinh viên xuất sắc từ cả EU/EEA cũng như các nước không thuộc EU/EEA, đăng ký chương trình sau đại học (MSc) tại Đại học Twente.

Đăng ký Học bổng Toàn phần tại Đại học Twente ở Hà Lan. Hạn chót đăng ký là ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Đại học Twente là một trường đại học kỹ thuật công lập nằm ở Enschede, Hà Lan. UT hợp tác với Đại học Công nghệ Delft, Đại học Công nghệ Eindhoven và Wageningen.

1. Giới thiệu

Ứng viên từ tất cả các quốc gia trên thế giới EU/EEA và ngoài EU/EEA đều đủ điều kiện đăng ký. Cơ hội học bổng chỉ dành cho các chương trình cấp bằng Thạc sĩ.

Ngoài ra, các học bổng khác cũng cung cấp cho các ứng viên sẽ là Học bổng Kipaji và Học bổng Giáo sư de Winter cho hầu hết tất cả các lĩnh vực và khóa học đều có sẵn cho học bổng, nếu bạn có đủ điều kiện để đăng ký thì không cần lo lắng về lĩnh vực nào được cấp học bổng và lĩnh vực nào không dược cấp.

2. Điều kiện

Ứng cử viên phải có mã số sinh viên.

Ngoài ra, bạn phải được chọn trong chương trình UT Master bắt đầu từ năm học 2020/2021 (tháng 9).

Ứng viên không được tốt nghiệp chương trình sau đại học UT.

Tương tự, có thể mất đến 8 tuần trước khi bạn nhận được kết quả, sau khi ứng viên hoàn thành đơn đăng ký,

Ngoài ra, yêu cầu kiểm tra tiếng Anh IELTS học thuật 6.5 (hoặc TOEFL iBT 90)

Hơn nữa, bạn nên đáp ứng các tiêu chí cho thị thực nhập cảnh vào Hà Lan (nếu có)

3. Những lợi ích

Giá trị học bổng € 3,000 – € 22,000 cho một năm.

Ngoài ra, trong trường hợp chương trình 2 năm, bạn cũng sẽ nhận được số tiền tương tự cho năm còn lại.

4. Deadilne: Ngày cuối cùng để nộp đơn xin Học bổng Đại học Twente là ngày 1 tháng 2 năm 2022 (Thường niên).

5. Cách đăng ký:

Nếu bạn muốn đăng ký học bổng, bạn cần phải gửi đơn đăng ký trực tuyến.

6. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959