[Canada] Học Bổng Toàn Phần Bậc Đại Học Chương Trình: The Lester B. Pearson International Scholarship Program Tại Đại Học Toronto 2021/2022

1. Giới thiệu

Chương trình Học bổng Quốc tế Lester B. Pearson tại Đại học Toronto nhằm công nhận các sinh viên quốc tế tài năng không phải người Canada. Học bổng này được dành tặng cho Học sinh Tốt nghiệp Trung học từ tất cả các quốc gia trên thế giới, những người có thành tích học tập xuất sắc, sự sáng tạo và được công nhận là những nhà lãnh đạo trong trường của họ. Học bổng đặc biệt dành riêng cho những sinh viên đã tạo ra tác động tích cực đến trường học và cộng đồng của họ, đồng thời thể hiện tiềm năng trong tương lai để đóng góp tích cực cho cộng đồng toàn cầu.

Học bổng Quốc tế Lester B. Pearson được trao hàng năm và nhằm công nhận những sinh viên có thành tích xuất sắc. Ứng viên phải là học sinh Quốc tế tại các trường Trung học trong và ngoài Canada. Thí sinh phải đang học năm cuối và chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông. Hàng năm, ủy ban tuyển chọn của Học bổng Quốc tế Lester B. Pearson chọn khoảng 37 sinh viên cho học bổng danh giá này.

Các ứng dụng cho chương trình học bổng này thường là theo đề cử. Học sinh được trường Trung học của họ đề cử theo yêu cầu. Sau khi được đề cử, các ứng viên sẽ phải đăng ký chương trình đại học để theo học tại Đại học Toronto và đồng thời nộp đơn đăng ký rõ ràng cho Học bổng.

2. Deadline: 30/11/2021

3. Những lợi ích

Để trở thành Học giả Pearson, bạn phải được trường của bạn đề cử và đăng ký học đại học tại Đại học Toronto

Nếu được chọn cho chương trình này, bạn sẽ nhận được Học bổng bao gồm học phí, sách vở, chi phí phát sinh và hỗ trợ cư trú toàn bộ trong bốn năm

4. Điều kiện

 Ứng viên phải là sinh viên quốc tế đến từ bất kỳ quốc gia nào ngoài Canada.

 Thí sinh phải là học sinh trung học năm cuối trung học tại một trường trung học phổ thông của Canada hoặc một trường học ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới

 Bạn phải là một người có tính sáng tạo và độc đáo, tận tâm với trường học và cộng đồng

 Các ứng viên có thành tích cao trong các hoạt động học tập và sáng tạo

 Bạn được kỳ vọng là người hăng say học hỏi và tìm tòi trí tuệ

 Ứng viên phải thể hiện kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ

 Để đăng ký, bạn phải đang học năm cuối trung học hoặc đã tốt nghiệp không sớm hơn tháng 6 năm 2021

 Bạn phải có ý định bắt đầu học đại học trong năm học sắp tới

 Ứng viên và học sinh đang theo học sau trung học có thể không đăng ký.

5. Cách đăng ký:

Người đăng ký trước tiên phải nhận được đề cử từ trường của họ nơi họ đang theo học trung học hoặc đã tốt nghiệp trung học

Sau đó, bạn nên đăng ký chương trình bạn chọn tại Đại học Toronto dự định bắt đầu việc học của bạn cho năm học 2022

Sau khi được đề cử, bạn sẽ nhận được một lời mời riêng để hoàn thành đơn đăng ký Học bổng Lester B. Pearson trực tuyến.

6. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959.