[Singapore] Học bổng chương trình tiến sĩ của Chính phủ Singapore 2021/2022

1. Mô tả

Singapore International Graduate Award ( SINGA) là giải thưởng được trao cho sinh viên quốc tế có kết quả học tập xuất sắc ở bậc đại học và/hoặc thạc sĩ, đồng thời quan tâm nhiều đến việc nghiên cứu để đạt được bằng tiến sĩ (PhD) về Khoa học và Kỹ thuật tại một trường Đại học Singapore.

2. Nơi học tập và nghiên cứu

Sinh viên có thể chọn công việc nghiên cứu của mình chủ yếu tại Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu (A * STAR), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) hoặc Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD).

3. Chuyên ngành: Khoa học Y sinh,  Khoa học Vật lý và Kỹ thuật

4. Số lượng giải thưởng: Khoảng 240/năm

5. Đối tượng: Sinh viên quốc tế

6. Quyền lợi

Giải thưởng hỗ trợ tài chính cho tối đa 4 năm nghiên cứu Tiến sĩ bao gồm toàn bộ học phí, sinh hoạt phí hàng tháng, trợ cấp định cư và trợ cấp vé máy bay

7. Điều kiện

• Học bổng xét tuyển cho tất cả sinh viên tốt nghiệp quốc tế có niềm đam mê nghiên cứu và kết quả học tập xuất sắc

• Kỹ năng viết và nói tiếng Anh tốt

• Phản hồi tích cực từ các nhà khoa học có liên quan

8. Hướng dẫn đăng ký

Các đơn đăng ký được thực hiện trực tuyến. Thời hạn cho kỳ nhập học tháng 8 năm 2022 là ngày 01 tháng 12 năm 2021.

9. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959