[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học St. Catherine 2021

Chính thức mở đơn đăng ký học bổng cho năm học 2021-2022. Tất cả tân sinh viên quốc tế đang nộp đơn tham dự bất kỳ chương trình cử nhân toàn thời gian nào được ghi danh tại trường nữ sinh đều có thể được hưởng quyền lợi từ chương trình này. Được thành lập vào năm 1905, Đại học St. Catherine (St. Kate’s) là một trường đại học giáo dục đại cương Công giáo tư nhân nằm ở Saint Paul, Minnesota. Tại đây cung cấp các chương trình tú tài cho phụ nữ cộng với các chương trình sau đại học và liên kết cho cả nam và nữ. Trong khi học tại St. Kate’s, sinh viên có quyền tham gia vào các phòng thí nghiệm máy tính trong hội trường và cố vấn thường trú (RAs), những người cung cấp sự hỗ trợ, các chỉ dẫn và những hoạt động xã hội liên tục.

Tóm tắt về học bổng

Đại học: Đại học St. Catherine.

Trình độ khóa học: Bằng cử nhân.

Giải thưởng: Lên tới $30,000.

Chế độ truy cập: Trực tuyến.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Giải thưởng được trao tặng tại Hoa Kỳ.

Điều kiện

Quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch

Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Bằng cử nhân trong bất kỳ môn học nào do trường đại học cung cấp

Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải có chứng chỉ với thành tích học tập tốt.

Cách đăng ký

Có hai cách để áp dụng. Bắt đầu nộp đơn trực tuyến và chọn “Chỉ học sinh trung học” khi được gợi ý hoặc nếu bạn muốn, sử dụng Đơn đăng ký chung cho tuyển sinh đại học, cho phép bạn nộp đơn vào các chương trình cử nhân tại bất kỳ trường thành viên nào.

Bao gồm các hồ sơ sau:

  • Bảng điểm trung học chính thức
  • Thư giới thiệu
  • Một bài luận hoặc tuyên bố cá nhân
  • Điểm ACT hoặc SAT (tùy chọn)

Yêu cầu tuyển sinh: Với điểm trung bình là 3,62, Đại học St. Catherine yêu cầu bạn phải có điểm trên mức trung bình ở lớp trung học của mình. 

Yêu cầu về ngôn ngữ: cung cấp kết quả từ bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ (TOEFL) với số điểm tối thiểu là 550 trong bài kiểm tra trên giấy hoặc 80 trên iBT, hoặc Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS) với điểm tối thiểu là 6.5.

Quyền lợi

Đại học St. Catherine sẽ cung cấp số tiền thưởng lên tới $30.000 cho các ứng viên được chọn.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2021

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959