[Nhật Bản] Học Bổng Chính Phủ Toàn Phần MEXT Tất Cả Các Bậc Học Tại Đại Học Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific University) 2022

Để được xét học bổng MEXT, trước tiên ứng viên phải nộp đơn vào APU. Sau đó APU sẽ lựa chọn các ứng viên đủ điều kiện để giới thiệu cho tổ chức cấp học bổng.

Học bổng MEXT được trao cho những sinh viên quốc tế xuất sắc được APU giới thiệu. Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) cung cấp học bổng này với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và thúc đẩy sự trao đổi tích cực của sinh viên quốc tế trong các trường đại học Nhật Bản.

1. Quyền lợi học bổng

100% học phí (được bao gồm bởi Học bổng Giảm học phí APU)

144,000 JPY cho chi phí sinh hoạt mỗi tháng (số tiền có thể thay đổi)

Đi lại bằng máy bay hạng phổ thông giữa nước sở tại và APU khi bắt đầu và kết thúc chương trình

2. Điều kiện xin học bổng

Ứng viên phải đáp ứng một trong các yêu cầu về ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật như được mô tả dưới đây:

Tiếng Anh

Có điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh tương đương B2 trở lên theo thang điểm Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR) (ví dụ: TOEFL iBT 72 trở lên, IELTS 5.5 trở lên).

Đã hoàn thành chương trình giáo dục với ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu đầu vào của Đại học Aisa Pacific Nhật Bản

YÊU CẦU ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Có ý định đi du học Nhật Bản

Không có quốc tịch Nhật Bản và là công dân của quốc gia có quan hệ ngoại giao với Nhật Bản

Sinh vào hoặc sau ngày 2 tháng 4 năm 1987

Điểm trung bình đạt 2.3/3.0 tại trường mà ứng viên theo học gần đây nhất

3. Quy trình ứng tuyển

Nộp đơn đăng ký APU trước ngày 17 tháng 11 năm 2021. Các hồ sơ bổ sung không cần thiết để được xem xét cho học bổng này.

APU xem xét hồ sơ ứng tuyển và chọn những ứng viên xuất sắc để giới thiệu cho MEXT

Các ứng viên được chọn để được giới thiệu cho học bổng này sẽ được thông báo về kết quả nộp đơn APU cuối cùng của họ

Các ứng viên được chọn hoàn thành và nộp các tài liệu đăng ký MEXT (SGU) bổ sung cho APU

Kết quả trao học bổng cuối cùng do MEXT quyết định

4. Hạn chót nộp hồ sơ: 17/11/2021

5. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959.