[Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Queensland 2021/2022

1. Giới thiệu

Đại học Queensland đang tìm kiếm những sinh viên có động lực cao để nộp đơn cho các vị trí Tiến sĩ trong lĩnh vực Hệ sinh thái và Bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc tế / Toàn cầu.

Chương trình được trang bị để hỗ trợ cả sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế muốn theo đuổi chương trình nghiên cứu cao hơn tại trường đại học ở Úc.

Sự hỗ trợ này sẽ không chỉ giúp bạn theo đuổi bằng Tiến sĩ tại trường đại học mà còn nâng cao kinh nghiệm học tập của bạn.

Đại học Queensland là một trường đại học quốc tế về giáo dục đại học được thành lập vào năm 1909 và tọa lạc tại Úc. Nó có nhiều người học và cộng sự trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu, cũng như các cấp độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và Tiến sĩ.

Tại sao nên học tại Đại học Queensland? Trường đại học đặt trọng tâm vào việc giảng dạy xuất sắc và cung cấp cho sinh viên các giải thưởng giảng dạy quốc gia. Sinh viên tại trường đại học này sẽ được giáo dục toàn diện và đầy cảm hứng trong suốt thời gian học tập của họ.

2. Deadline: ngày 01/12/2021

3. Lợi ích học bổng

Giải thưởng: $ 28,597 mỗi năm

4. Điều kiện

Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch

Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: bằng Tiến sĩ về Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Toán học tại Đại học Queensland.

Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau / cho sẵn:

  • Phải hoàn thành một số kinh nghiệm nghiên cứu để được đăng ký vào chương trình.
  • Phải hoàn thành bằng đại học đã được phê duyệt.
  • Phải cần một trong các bằng cấp được chấp thuận để đăng ký chương trình cấp bằng Tiến sĩ.
  • Để được xem xét, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh tại Đại học Queensland.

5. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.