[Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần, Bán Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Meiji 2021/2022

1. Giới thiệu

Tài trợ Đặc biệt của Đại học Meiji dành cho Sinh viên Quốc tế tại Nhật Bản. Học bổng dành cho các ngành trong tất cả các lĩnh vực được giảng dạy tại Đại học Meiji. Học bổng luôn Mở

2. Cấp độ

Tài trợ đặc biệt của Đại học Meiji dành cho Sinh viên Quốc tế tại Nhật Bản có sẵn để theo học các chương trình cấp Đại học tại Đại học Meiji.

3. Quyền lợi học bổng: Những sinh viên thành công sẽ được trợ cấp 50% hoặc 100% học phí tại Đại học Meiji.

4. Quốc tịch đủ điều kiện: Sinh viên quốc tế

5. Đủ tiêu chuẩn: Để đủ điều kiện, các ứng viên phải ghi danh vào trường Đại học Meiji và được trường chấp nhận.

6. Thủ tục nộp đơn:

Sinh viên phải xuất trình các giấy tờ sau:

  • Bảng điểm
  • CV
  • Thư tự giới thiệu
  • Hai thư giới thiệu
  • Yêu cầu xét tuyển: Để tham gia xét tuyển, thí sinh phải có bằng tốt nghiệp THPT với thành tích học tập tốt.
  • Yêu cầu về ngôn ngữ: Học sinh cần chứng minh rằng họ có trình độ tiếng Anh viết và nói tốt.

7. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.