[Italy] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Turin 2021

1.Giới thiệu

Đại học Turin là một trường đại học ở Turin thuộc vùng Piedmont, tây bắc nước Ý. Đây là một trong những trường đại học lâu đời ở Châu Âu và đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu và đào tạo. Trường được xếp hạng đều đặn trong số 5 trường đại học hàng đầu của Ý và được xếp hạng thứ 3 về các hoạt động nghiên cứu ở Ý. Đại học Turin hầu như bao gồm mọi lĩnh vực kiến thức và các trung tâm nghiên cứu chẩn đoán y khoa, đo lường sinh học và công nghệ Nano của trường là một trong những trung tâm tốt nhất ở Ý.

2.Thông tin

Đại học hoặc tổ chức: Đại học Turin

Bộ phận: NA

Cấp độ khóa học: Tiến sĩ

Giải thưởng: 3.413,88 €/ tháng

Số giải thưởng: NA

Chế độ truy cập: Trực tuyến

Quốc tịch: Ý

Giải thưởng có thể được thực hiện tại Ý

3.Điều kiện

Quốc gia đủ điều kiện: Ý

Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Bằng Tiến sĩ về thực thi tính bền vững và các yêu cầu xã hội trong việc thực hiện hợp đồng.

Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đã cho

Lý tưởng nhất là các ứng viên có bằng Thạc sĩ luật hoặc bằng luật khác với điều kiện cho phép họ đăng kí học Tiến sĩ

Phải trong 4 năm đầu tiên của sự nghiệp nghiên cứu của bạn

Không được cư trú hoặc thực hiện hoạt động chính của bạn( làm việc, học tập,…) tại Ý trong hơn 12 tháng trong 3 năm ngay trước ngày tuyển dụng

Phải sẵn sàng sống ở Ý trong thời gian 3 năm bổ nhiệm và đi đến các trường Đại học và Tổ chức đối tác khác của mạng lưới để thực hiện các hoạt động đào tạo

4.Cách thức đăng ký

Ứng viên phải nộp các hồ sơ trực tuyến

Hồ sơ hỗ trợ: Ứng viên phải nộp trước thời hạn quy định các tài liệu sau:

  • Một lá thư ứng tuyển
  • Một bản CV ứng tuyển đầy đủ
  • Bản sao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và Cử nhân với bảng điểm học bạ và bảng điểm tốt nghiệp
  • Một bản sao hộ chiếu
  • Dự thảo dự án đầu tư nghiên cứu về thực thi tính bền vững và các yêu cầu xã hội trong việc thực hiện hợp đồng.
  • Yêu cầu nhập học: Sinh viên phải có bằng Thạc sĩ hai năm hoặc các bằng cấp tương ứng
  • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải có kỹ năng viết và giao tiếp bằng tiếng Anh tốt

5.Quyền lợi

Đại học sẽ cung cấp mức lương 3.413,88 €/tháng ,cộng với trợ cấp di chuyển 600€/ tháng, nếu đến hạn sẽ được trợ cấp gia đình 500€/ tháng.

6. Hạn chót đăng ký: 05/07/2021

7. Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiêt vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.