[Đức] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Của Friedrich Naumann 2021

1. Deadline: 31/10/2021

2. Mô tả

 • Cấp độ khóa học: Bậc Thạc sĩ và Cử nhân
 • Số lượng học bổng: Không xác định
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả các quốc gia
 • Học bổng được trao tại Đức

3. Điều kiện

 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học và sau đại học trong bất kỳ lĩnh vực nào.
 • Tiêu chí đủ điều kiện:
  • Phải là sinh viên quốc tế
  • Phải có nguyện vọng tham gia chương trình học tập toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục đại học của tiểu bang hoặc được nhà nước công nhận ở Đức
  • Sinh viên đủ tiêu chuẩn được xét học bổng tài trợ cho một bằng thạc sĩ hoặc một kỳ thi cấp tiểu bang (trong thời gian học chính)

4. Cách thức đăng ký 

 • Cách đăng ký: Để đăng ký, ứng viên phải là sinh viên tại một cơ sở giáo dục đại học của bang hoặc được bang công nhận ở Đức. Gửi đơn đăng ký thông qua cổng thông tin trực tuyến
 • Hồ sơ hỗ trợ: Bằng sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập và các giải thưởng, giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh, bản sao kê, bản sao hộ chiếu
 • Yêu cầu nhập học: Yêu cầu đầu vào khác nhau giữa các trường đại học
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Yêu cầu ngôn ngữ khác nhau giữa các trường đại học

5. Thông tin chi tiết

Để biết thêm thông tin chi tiêt vui lòng liên hệ:

 • Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.