[Canada] Học bổng toàn phần bậc Cử nhân và Sau đại học tại Đại học Montreal 2021

  1. GIỚI THIỆU

Nhằm nuôi dưỡng tài năng sinh viên quốc tế tại Canada, Đại học Montreal trao học bổng chương trình Sinh viên Quốc tế năm học 2021-2022. Học bổng là một cơ hội tuyệt vời để học tại những trường finest francophone research universities. Với 14 khoa và một loạt các chương trình cấp bằng toàn diện nhất, Đại học Montreal là một trường đại học toàn diện, nơi bạn có thể học hỏi từ những người sáng tạo và truyền cảm hứng tốt nhất trên thế giới. Trường đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền giáo dục ở Canada. Đây không chỉ là một trong những trường đại học lớn nhất ở Bắc Mỹ mà còn được xếp hạng thứ ba trong danh sách 50 cơ sở nghiên cứu tốt nhất trên thế giới.

II. MÔ TẢ

– Cấp độ khóa học: Bậc Đại học và Sau đại học

– Giá trị học bổng: Lên đến $19,339 mỗi năm

– Số lượng học bổng: Không xác định

– Chế độ truy cập: Trực tuyến

– Quốc tịch: Tất cả các quốc gia

– Học bổng được trao tại Canada

III. ĐIỀU KIỆN

– Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học và sau đại học trong bất kỳ lĩnh vực nào.

– Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

– Phải có giấy phép du học Canada

– Phải đăng ký vào một chương trình học toàn thời gian đã được phê duyệt

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ 

– Cách đăng ký: Ứng viên phải nhập học trong chương trình và sau đó hoàn thành mẫu khai báo

– Hồ sơ hỗ trợ: Tất cả các ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu như Bằng sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập và giải thưởng, chứng chỉ thông thạo tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu

– Yêu cầu nhập học: Yêu cầu đầu vào khác nhau giữa các khóa học

– Yêu cầu ngôn ngữ: Yêu cầu ngôn ngữ tùy thuộc vào khóa học đăng ký. Tuy nhiên, ứng viên có thể cung cấp các chứng chỉ về văn bằng sau để chứng minh trình độ tiếng Anh: IELTS và TOEFL

V. HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: 1/9/2021

Để biết thêm thông tin chi tiêt vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.