[Áo] Học Bổng Sau Tiến Sĩ Tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Áo 2021

1. Giới thiệu

Những người có nguyện vọng đang tìm kiếm một sự nghiệp khoa học, có cơ hội may mắn đăng kí giải thưởng OAW Post-Doctrack. Chương trình dành cho sinh viên Áo và sinh viên quốc tế do Viện Hàn lâm khoa học Áo tài trợ. Có 8 học bổng dành cho sinh viên tốt nghiệp Tiến sĩ hoặc chương trình cấp bằng Tiến sĩ, những người đang trong quá trình chuẩn bị một dự án nghiên cứu riêng biệt về việc áp dụng cho các tổ chức tài trợ trong nước hoặc Quốc tế. Austrian Academy of Sciences (AAS) là tổ chức phi đại học trung tâm về khoa học và nghiên cứu của Áo. Nó là viết tắt của nghiên cứu cơ bản sáng tạo, trao đổi kiến thức. Nó điều hành 28 viện nghiên cứu trong lĩnh vực sáng tạo, ứng dụng. Chương  trình mang đến một cơ hội duy nhất cho những sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp, lĩnh vực nghiên cứu.Nó cung cấp các chủ đề nghiên cứu hướng đến tương lai để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

2. Điều kiện

  • Quốc gia đủ điều kiện: Áo và sinh viên Quốc tế
  • Khóa học và môn học được chấp nhận: Tiến sĩ hoặc Tiến sĩ về khoa học về nhân văn, khoa học xã hội và nghiên cứu văn hóa.
  •  Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện cho đơn xin tài trợ này cần phải là các nhà khoa học trẻ xuất sắc đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ nghiên cứu trong lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội và nghiên cứu văn hóa tại một trường đại học ở Áo và chưa hoàn thành chương trình học của mình hơn 6 tháng trước thời hạn nộp hồ sơ.
  • Để nhập học trong chương trình cấp bằng Tiến sĩ ứng viên phải có chứng chỉ Thạc sĩ và chứng chỉ sau đại học.

3. Cách thức đăng kí

Cách đăng kí: Để có được cơ hội quá giá này, ứng viên phải đăng kí làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại một trường đại học ở Áo. Sau khi được đăng kí người gửi đơn có thể đăng ký trực tuyến.

Hồ sơ hỗ trợ: Ứng viên phải gửi mẫu CV đăng ký, thư động lực du học, thư giới thiệu và nguyện vọng nghề nghiệp.

Yêu cầu nhập học: Để nhập học trong chương trình cấp bằng Tiến sĩ, ứng viên phải chứng chỉ Thạc sĩ và chứng chỉ sau đại học.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả các ứng cử viên phải có kiến thức tốt về ngôn ngữ viết và nói tiếng anh .

4. Quyền lợi Bạn có cơ hội nhận được số tiền có giá trị lên đến 38.000,- Euro/ tổng hàng năm.

5. Hạn chót đăng ký: 15/11/2021

6. Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiêt vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.