[Thái Lan] Học Bổng Toàn Phần, Bán Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ từ The Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN) 2021

1. Giới thiệu học bổng

 The Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN) hổ trợ học bổng cho sinh viên để theo đuổi bằng thạc sĩ trong các lĩnh vực liên quan đến sức khoẻ tại các viện thuộc trường đại học được phê duyệt ở Đông Nam Á. Những học bổng này hỗ trợ cho sinh viên và các chuyên gia, những người sẽ thúc đẩy và thực hiện các nguyên tắc về sức khỏe, và những người không thể theo đuổi các nghiên cứu ở cấp độ sau đại học đầu tiên của họ để phát triển sự nghiệp.

SEAOHUN cung cấp tổng cộng 30 học bổng cho sinh viên đến từ Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Bangladesh, Campuchia, và Myanmar tham gia các chương trình cấp bằng thạc sĩ liên quan đến sức khỏe từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019. Học bổng cho phép lực lượng One Health hiện tại và tương lai theo đuổi phát triển nghiên cứu của họ. Hơn thế nữa, làn sóng sinh viên theo đuổi khóa học đào tạo One Health tạo động lực cho việc cải cách thể chế và các chương trình học mới trong các trường Đại Học.

Sau khi hoàn thành việc học tập, và được hình dung rằng những người nhận học bổng SEAOHUN sẽ sử dụng kiến thức của họ để thúc đẩy sự phát triển y tế địa phương và quốc gia ở  học viện, chính phủ, và các tổ chức sức khỏe của con người và động vật. Với bằng cấp này, họ sẽ  thích hợp làm việc trong các môi trường đa ngành để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa đại dịch trên phạm vi quốc gia và khu vực.

2. Ngành học

Ứng viên phải học các ngành liên quan đến sức khỏe động vật và con người, chẳng hạn như khoa học thú y, y học và sức khỏe cộng đồng.

3. Lợi ích học bổng

SEAOHUN có thể cug cấp toàn bộ học phí và tiền trợ cấp hàng năm hoặc trợ cấp một phần chỉ bao gồm học phí hàng năm, tùy thuộc vào đơn đăng ký và ngân sách.

4. Điều kiện

Là công dân của các nước thành viên SEAOHUN:

(Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam)

– Lập kế hoạch cho sự nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe con người, động vật hoặc môi trường , áp dụng khái niệm One Health.

– Từ 35 tuổi trở xuống tại thời điểm nộp đơn.

– Được chấp nhận và ghi danh là sinh viên chính quy trong các chương trình điều kiện của học bổng SEAOHUN.

5. Thời hạn nộp đơn: 31/07 hàng năm

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1) Điện thoại: 0294 3 855 959