[Đan Mạch] Học Bổng Toàn Phần Cử Nhân Và Thạc Sĩ Novo Nordisk Tại Đại Học Copenhagen 2021

Chương trình Tài năng Quốc tế Novo Nordisk là một chương trình học bổng được thiết lập để hỗ trợ sinh viên từ Liên minh Quốc tế các trường Đại học Nghiên cứu (IARU) & Đại học Harvard trong một loạt các lĩnh vực học thuật được chọn tìm cách đi du học tại Đại học Copenhagen.

I. Điều kiện đủ điều kiện

Để đủ điều kiện đăng ký, bạn phải:

 1. Được ghi danh vào một chương trình cấp bằng tại một trường đại học IARU hoặc Đại học Harvard
 2. Đăng ký nhập học tại UCPH với tư cách là sinh viên trao đổi hoặc khách mời
 3. Yêu cầu GPA tối thiểu 3
 4. Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu liên quan đến chuyển hóa, insulin, hemoglobin, béo phì, dữ liệu lớn hoặc số hóa
 5. Học năm thứ ba bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ ở UCPH theo một trong các chương trình sau:

Hóa sinh, Tin sinh học, Sinh học, Sinh học-Công nghệ sinh học, Khoa học Máy tính, Đổi mới Thực phẩm và Sức khỏe, Sức khỏe Toàn cầu, Tin học Y tế, Hóa học, Sinh học Con người, Sinh lý học Con người , Dinh dưỡng con người, Miễn dịch học và Viêm, Hóa dược, Y học và Công nghệ, Y học, Y sinh phân tử, Khoa học nano, Dược phẩm, Khoa học Dược phẩm và Y tế công cộng. Sinh viên ra khỏi các lĩnh vực nghiên cứu khác có thể đăng ký với các dự án liên quan đến sự trao đổi chất, insulin, hemoglobin, béo phì, dữ liệu lớn hoặc số hóa.

 • Chúng tôi sẽ mở cửa nhận hồ sơ trước thời hạn nộp hồ sơ một tháng.

II. Học bổng

 1. Học bổng có thể được chi cho học phí, chi phí đi lại, bảo hiểm và các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc học tập ở nước ngoài tại UCPH.
 2. Học bổng sẽ lên tới khoảng €1200 một tháng. Tùy thuộc vào chi phí và thời gian du học tại UCPH, tổng cộng có thể tăng lên đến €26000.
 3. Học bổng được trao cho tối đa một năm học.
 4. Chương trình ưu tiên cho những ứng viên có nền tảng học vấn vững vàng và đã nộp một kế hoạch học tập đầy tham vọng cho thời gian ở lại trường Đại học.

Đối với sinh viên ngành Y và Khoa học Dược

Sinh viên theo học các chương trình Khoa học Y và Dược, được coi là các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tuân theo Bộ luật khuyến khích dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của Đan Mạch, mô tả quy định về các hoạt động xúc tiến giữa ngành dược và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

III. Thủ tục nộp đơn

Để gửi đơn đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu chuẩn bị các tài liệu sau:

 1. Đơn đăng ký có chứa kế hoạch học tập có động cơ và danh sách các khóa học bạn dự định tham gia trong thời gian du học (xem liên kết ở cuối bài viết)
 2. Bảng điểm (tiếng Anh) Cử nhân và Thạc sĩ
 3. Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới dạng điện tử và đính kèm tất cả các tài liệu dưới dạng tệp PDF.
 4. Vui lòng không đính kèm các tài liệu khác.

IV. Thời hạn

Có hai thời hạn nộp đơn mỗi năm:

 1. Ngày 25 tháng 10 để nghiên cứu tại UCPH trong học kỳ tiếp theo.
 2. Ngày 01 tháng 4 cho theo học tại UCPH trong học kỳ sau hoặc cho các trường học mùa hè.

Bạn có thể chờ để được nghe về kết quả của đơn đăng ký của bạn 4-8 tuần sau khi hết hạn nộp đơn.

V. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – Tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.