[Toàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần & Bán Phần Bậc Đại Học Của Quỹ Lương Văn Can 2021

1. Giới thiệu học bổng

Học bổng bậc Đại học (HBLVC) của Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can (LVCF) nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện theo học hết chương trình Đại học tại Việt Nam cho các sinh viên tài năng, có mục tiêu phát triển bản thân cụ thể và mong muốn đóng góp cho xã hội nhưng hoàn cảnh khó khăn, hoặc là người khuyết tật, thuộc nhóm thiểu số, ở vùng sâu vùng xa. Ngoài gói hỗ trợ kinh phí lên đến 100% học phí và sinh hoạt phí, sinh viên nhận HB LVC còn được tham gia các chương trình rèn luyện kỹ năng, mentorship, tìm hiểu doanh nghiệp và đào tạo tiếng Anh.

2. Giá trị học bổng:

Sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn sẽ quyết định trao các suất học bổng:

a. Toàn phần, bao gồm:

+ 100% học phí

+ 100% sinh hoạt phí

+ Chi phí học ngoại ngữ

b. Hoặc bán phần, bao gồm:

+ 100% hoặc một phần học phí

+ 100% hoặc một phần sinh hoạt phí

+ Có thể có hoặc không có chi phí học ngoại ngữ

3. Đối tượng trao học bổng:

– Đối tượng 1: Sinh viên đang theo học tại các trường Đại học trong cả nước, có thành tích học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu của LVCF

– Đối tượng 2: Học sinh lớp 12 các trường THPT trong cả nước trúng tuyển và trở thành Sinh viên Đại học vào năm học 2021 – 2022, có thành tích học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu của LVCF

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/5/2021 đến ngày 17h00 23/07/2021.

5. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959