[USA] Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn Dành Cho Các Nhà Lãnh Đạo Trẻ Chương Trình: The Hurford Youth Fellows Program 2022

1. Giới thiệu

Đăng ký học bổng toàn phần ngắn hạn dành cho các nhà lãnh đạo trẻ chương trình: The Hurford Youth Fellows Program 2022. Mục đích chính của chương trình này là xây dựng các kỹ năng lãnh đạo cũng như khai thác tiềm năng của các nhà lãnh đạo dân chủ, trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình tập hợp các nhà lãnh đạo trẻ tuổi, hàng năm, những người dành ba tháng tại Ban Thư ký của Phong trào Thế giới. Những người tham gia chương trình làm việc để mở rộng kết nối toàn cầu, chia sẻ kinh nghiệm với các nhà lãnh đạo khác từ các phong trào dân chủ trên thế giới.

Vào cuối chương trình, những người tham gia sẽ được trang bị những kỹ năng và khả năng cần thiết để đóng góp vào sự phát triển của Phong trào Thế giới vì Dân chủ và Phong trào Thanh niên Thế giới vì Dân chủ. Chương trình gồm các chủ đề sau:

– Bảo vệ Không gian Dân chủ

– Thúc đẩy quản trị toàn diện

– Tăng cường lãnh đạo dân chủ

Trong số nhiều hoạt động mà các nhà lãnh đạo trẻ sẽ tham gia trong chương trình, bao gồm:

– Thực hiện nghiên cứu các chủ đề liên quan đến các chủ đề dân chủ nêu trên

– Họ sẽ có cơ hội phát triển các nguồn tài nguyên trực tuyến, chẳng hạn như bộ sưu tập các ấn phẩm và tài liệu đào tạo liên quan

– Với tư cách là một thành viên, bạn sẽ tham gia lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động khác của Phong trào Thế giới / Phong trào Thanh niên Thế giới

2. Lợi ích học bổng

– Một khoản phụ cấp hàng tháng để trang trải chi phí hàng ngày của họ trong toàn bộ thời gian của chương trình

– Bảo hiểm y tế cơ bản trong suốt thời gian ở Mỹ

– Vé máy bay khứ hồi đến và đi từ Washington, D.C.

– Một văn phòng được trang bị đầy đủ, bao gồm cả truy cập Internet và email, và ngân sách có hạn cho các cuộc điện thoại đường dài liên quan đến nghiên cứu.

– Đảm bảo thị thực du lịch trao đổi J-1 để cho phép bạn đến Hoa Kỳ để tham dự chương trình.

3. Điều kiện

– Ứng viên bất kỳ quốc gia nào trên thế giới

– Ứng viên phải từ 30 tuổi trở xuống tại thời điểm nộp đơn

– Bạn phải thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến hoạt động dân chủ và niềm đam mê tiến bộ dân chủ trong cộng đồng và quốc gia của bạn

– Ứng viên có mối quan hệ với các tổ chức xã hội sẽ có thêm lợi thế

– Ứng viên chứng minh đủ trình độ tiếng Anh vì đây là điều kiện quan trọng để tham gia chương trình cho các mục đích giao tiếp chung.

4. Hồ sơ

– Đơn đăng ký đã điền đầy đủ

– CV gần đây nhất

– Yêu cầu hai (2) Thư giới thiệu từ những người biết rõ về bạn.

– Bạn sẽ được yêu cầu gửi đề xuất dự án về một trong các chủ đề của chương trình

5. Hạn cuối: 03/7/2021

6. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.