[Mỹ] Học bổng cho sinh viên Quốc tế theo học bậc cử nhân tại Đại học Southern Maine 2021

1/Giới thiệu

Trường Đại Học Southern Maine là trường đại học công lập, xuất sắc toàn diện ở phía Nam của bang Maine – khu vực được xem là đáng sống nhất ở Mỹ. Trường được xếp hạng từ 136 – 176 trong ấn bản năm 2021 của Best Regional Universities North Rankings. Trường rất tận tâm trong việc cung cấp cho sinh viên một môi trường chất lượng cao, dễ tiếp cận, giá cả phải chăng. Được xếp hạng 10 trong những Trường Cao đẳng tốt nhất ở Maine, Đại học Southern Maine là một trong những trường đại học hàng đầu trong khu vực và cả nước. Hiện tại cung cấp hơn 70 khóa học sau đại học và đại học.

Tất cả sinh viên quốc tế đăng ký vào Đại học Southern Maine sẽ tự động được xét cấp Học bổng dựa trên thành tích học tập. Nếu sinh viên đáp ứng các tiêu chí học tập, họ sẽ được trao học bổng dựa trên thành tích tại thời điểm nhập học.

2/ Ngành học

Các khóa học phổ biến:

– Nghệ thuật

– Kế toán

– Hóa học

– Sinh học

– Quản trị kinh doanh

– Giáo dục

– Khoa học máy tính

3/ Giá trị học bổng

– Học bổng USM: $8,000/năm

– Học bổng Dirigo: $10,000/năm

– Học bổng President: $12,000/năm

4/ Điều kiện học bổng

Ứng viên phải là sinh viên năm nhất/ sinh viên trao đổi (áp dụng cho học bổng President)

Ứng viên phải đạt đủ điểm GPA theo yêu cầu của từng học bổng:

– Học bổng USM: 2.75 – 2.99/4.00

– Học bổng Dirigo: 3.00 – 3.49/4.00

– Học bổng President: 3.50/4.00

5/ Cách ứng tuyển

– Điền đơn đăng ký vào trường

– Học bạ trung học chính thức, giấy chứng nhận kỳ thi và bảng điểm trình độ đại học bao gồm cả bản dịch tiếng Anh được chứng nhận.

– Bản tường trình / bài luận cá nhân (được khuyến nghị).

– Mẫu tuyên bố tài chính

6/ Hạn chót nộp hồ sơ: 15/10/2021

7/ Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1).

Điện thoại: 0294 3 855 959.