[Đài Loan] Học bổng toàn phần bậc Sau đại học tại Đại học Chang Gung 2021/2022

1. Giới thiệu học bổng

Đại học Chang Gung đang mở đơn các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ cho tất cả các lĩnh vực và ngành học dành cho sinh viên quốc tế vào năm 2022

2. Quyền lợi học bổng (số tiền trợ cấp khác nhau tùy theo cấp bậc)

 • Miễn giảm học phí
 • Chi phí sinh hoạt mỗi tháng
 • Một số chi phí khác tùy theo cấp bậc (Thạc sĩ hay Tiến sĩ)                          

3. Điều kiện tham gia chương trình

Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Sinh viên quốc tế
 • Có đủ sức khoẻ về thể chất lẫn tinh thần
 • Không nhận học bổng khác tại thời điểm đăng ký
 • Có bằng cấp đầy đủ (có bằng đại học đối với ứng viên đăng ký thạc sĩ và thạc sĩ đối với bậc tiến sĩ)

4. Hồ sơ đăng ký

 • Bằng cấp cao nhất
 • Bảng điểm cao nhất
 • Hai thư giới thiệu
 • Hộ chiếu
 • Kế hoạch học tập (có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung)
 • Chứng chỉ tiếng Anh
 • Luận án học thuật hoặc các ấn phẩm có liên quan (dành cho ứng viên chương trình Tiến sĩ).

5. Hạn nộp hồ sơ: 13 tháng 10 năm 2021

6. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.