[Australia] Học bổng toàn phần chương trình nghiên cứu sau đại học của Chính phủ Úc bậc sau đại học tại trường Đại học quốc gia Australia 2021

1. Giới thiệu học bổng

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo của Khối thịnh vượng chung cung cấp tài trợ cho các trường Đại học để trao học bổng cho sinh viên trong nước và quốc tế theo học các chương trình Nghiên cứu bằng cấp cao hơn.

Trường Đại học Quốc gia Australia hiện đang tiến hành hai đợt học bổng hàng năm, bao gồm AGRTP, Học bổng Nghiên cứu Đại học và một số học bổng được quản lý tập trung khác.

2. Giá trị học bổng: $28,597/năm

– Phụ cấp đi lại và di chuyển cho sinh viên chuyển đến Canberra để bắt đầu chương trình nghiên cứu của họ.

– Trợ cấp luận văn

– Trợ cấp cho gia đình đi theo (chỉ dành cho sinh viên quốc tế).

– Trợ cấp chăm sóc sức khỏe, thai sản và cha mẹ được trả lương

3. Điều kiện ứng tuyển:

– Ứng viên phải đăng ký một khóa học HDR được công nhận.

– Không được nhận thu nhập từ một nguồn khác để hỗ trợ chi phí sinh hoạt chung của sinh viên đó trong khi thực hiện quá trình học của họ nếu thu nhập đó lớn hơn 75% tỷ lệ Chi tiêu RTP.

– Ứng viên không được nhận phần thưởng hoặc học bổng tương đương từ Khối thịnh vượng chung để bù đắp phí HDR.

4. Cách thức ứng tuyển:

– Đối với ứng viên chưa học tại trường: Các ứng viên đủ điều kiện sẽ không phải nộp đơn xin học bổng cụ thể vì họ sẽ được xem xét khi đăng ký khóa học hoặc chương trình tại ANU.

– Đối với ứng viên đang học tại trường: Tất cả các ứng viên quan tâm cần gửi biểu mẫu đăng ký “Yêu cầu xem xét học bổng HDR cho sinh viên ANU hiện tại” cho trường mà mình đang theo học.

5. Các ngành học:

– Pháp luật

– Khoa học

– Nghệ thuật và Khoa học xã hội

– Kinh doanh và Kinh tế

– Kỹ thuật và Khoa học Máy tính

6. Deadline: 31/08/2021

7. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.