[Australia] Học bổng Raydon toàn phần sinh hoạt phí bậc Sau đại học tại Đại học Monash 2021/2022

1. Giới thiệu học bổng

Học bổng nghiên cứu sau đại học Raydon 2021-2022 là học bổng toàn phần dành cho sinh viên quốc tế. Những học bổng này chỉ danh cho thạc sĩ và tiến sĩ. Học bổng bao gồm trợ cấp sinh hoạt hàng năm: AUD$20,000

2. Quyền lợi học bổng

Tiền trợ cấp đầy đủ: AUD$20,300 hàng năm hoặc AUD$777.78 (2 tuần 1 lần)

3. Điều kiện tham gia chương trình

Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

  • Sinh viên quốc tế
  • Đăng ký xin học bổng trong năm nay
  • Nghiên cứu các lĩnh vực sau đây: Công bằng xã hội, Hòa nhập xã hội, Quyền con người, Sự bền vững hoặc Môi trường, hoặc Chính sách Xã hội nhằm cải thiện xã hội; hoặc các ngành: Mỹ thuật, Thiết kế và Kiến trúc; Nghệ thuật; Giáo dục và Luật.
  • Đáp ứng được các yêu cầu của Monash
  • Trình độ tiếng Anh

Học bổng Monash rất cạnh tranh và được trao dựa trên thành tích học tập, bất kỳ kết quả nghiên cứu nào và kinh nghiệm nghiên cứu trước đây của bạn

4. Hồ sơ đăng ký

Đăng ký học bổng cùng thời điểm với đăng ký khóa học và đơn được nộp đến Đại học Monash thông qua hình thức trực tuyến (ứng viên không cần nêu rõ tên học bổng vì tất cả các ứng viên được xét cho tất cả các học bổng hiện có của Monash)

5. Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 10 năm 2021

6. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.