[Toàn Cầu] Chương trình học bổng tài chính FINCAD bậc sau đại học dành cho phụ nữ 2021-2022

1. Giới thiệu

FINCAD, nhà cung cấp hàng đầu về danh mục doanh nghiệp và phân tích rủi ro cho các công cụ phái sinh đa tài sản và thu nhập cố định, thông báo hiện đang mở đơn đăng ký Học bổng Phụ nữ Tài chính năm 2021.  Mục tiêu của chương trình là khuyến khích những phụ nữ xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là những người theo đuổi sự nghiệp trên thị trường vốn và / hoặc quản lý rủi ro tài chính. Chương trình này dành cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi và quốc tịch đang theo học ngành tài chính trong một chương trình sau đại học tại một tổ chức được công nhận.

2. Cơ quan chủ quản

Bất kỳ trường đại học nào được công nhận bởi cơ quan quốc gia hoặc quốc tế được phê duyệt cho mục đích đó tại quốc gia nơi trường đặt trụ sở.

3. Lợi ích

Học bổng Phụ nữ Tài chính FINCAD trị giá 20.000 USD để hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp cấp sau đại học.

4. Điều kiện

  • Đơn đăng ký được mở ra cho các công dân nữ của tất cả các quốc gia đang theo học chương trình sau đại học tại một trường đại học được công nhận.  Bạn phải đăng ký và tham dự chương trình toàn thời gian trong năm học 2021-2022.
  • Học bổng sẽ được trao cho ứng viên xứng đáng đang theo học chương trình sau đại học trong lĩnh vực tài chính
  • Đơn xin và tất cả các tài liệu hỗ trợ, ngoại trừ bảng điểm đại học phải bằng tiếng Anh.  Để gửi đơn đăng ký, bạn cần phải có tài khoản đăng nhập.
  • Ứng viên phải có tổng kinh nghiệm làm việc không quá 10 năm và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính không quá 5 năm.

5. Hồ sơ xin học bổng

  • Sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn
  • Hai thư giới thiệu cho học bổng từ các cá nhân thích hợp.
  • Bảng điểm đại học
  • Xác nhận chấp thuận hoặc ghi danh vào chương trình sau đại học chương trình cho năm học 2020-2021
  • Mọi bài báo có tác giả (không bắt buộc)

6. Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2021

7. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế , Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.