[Hà Lan] Học Bổng Toàn Phần Eric Bleumink Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Groningen 2022

1. Giới thiệu:

Nếu bạn dự định đi du học ở Hoa Kỳ thì đây là cơ hội tuyệt vời cho bạn vì học bổng Eric Bleumink hiện đang mở. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về Học bổng Eric Bleumink, lợi ích của nó và quy trình đăng ký.

Học bổng Eric Bleumink 2022 là học bổng được tài trợ hoàn toàn cho sinh viên quốc tế. Những học bổng này chỉ tài trợ bậc thạc sĩ. Học bổng Đại học Groningen bao gồm học phí, chi phí đi lại quốc tế, sinh hoạt phí, sách vở và bảo hiểm y tế.

Quỹ Eric Bleumink cấp học bổng cho những cá nhân tài năng và những nhà khoa học trẻ đến từ các quốc gia đang phát triển. Học bổng dành cho chương trình Thạc sĩ 1 năm hoặc 2 năm. Do đó, chỉ những ứng viên đã nhận được thư mời nhập học cho chương trình thạc sĩ trước tháng 2 mới có thể được xem xét. Để có đủ thời gian cho Văn phòng Tuyển sinh xử lý hồ sơ thì yêu cầu ứng viên phải hoàn thành việc nộp hồ sơ trước ngày 1 tháng 12.

2. Tóm tắt học bổng:

Cấp độ học: Thạc sĩ

(Các) tổ chức: Đại học Groningen

Nơi học: Hà Lan

Ngành: Nghệ thuật, Khoa học Y tế, Luật, Khoa học Không gian, Triết học, Khoa học và Kỹ thuật, Kinh tế và Kinh doanh, Khoa học Hành vi và Xã hội

Thời gian chương trình: 1 đến 2 năm

Hạn cuối: ngày 1 tháng 12 năm 2021 (hàng năm)

3. Học bổng Eric Bleumink cung cấp cho người nhận những lợi ích sau:

Khoản trợ cấp bao gồm học phí, chi phí đi lại, sinh hoạt phí, sách vở và bảo hiểm y tế. Khoản tài trợ được trao cho chương trình Thạc sĩ 1 năm hoặc 2 năm.

4. Để đủ điều kiện nhận Học bổng Eric Bleumink, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Ngôn ngữ yêu cầu: Tiếng Anh

Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc gia trên thế giới

Có thành tích học tập xuất sắc, ưu tiên được xác nhận bằng thư giới thiệu

Đã được nhận vào học chương trình đã chọn

Có điểm số xuất sắc trong quá trình học cử nhân/đại học;

Có trình độ tiếng Anh xuất sắc, phù hợp với yêu cầu nhập học của chương trình đã chọn

Sẵn sàng tham gia toàn bộ thời gian của chương học

Không có nguồn tài trợ nào khác

5. Vui lòng làm theo các hướng dẫn sau để đăng ký học bổng này:

Đăng ký một trong các chương trình của Master trước ngày 1 tháng 12.

Các ứng viên phù hợp sẽ được thông báo bằng thư đề cử.

6. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế , Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.