[USA] Học bổng toàn phần bậc Cử nhân tại Đại học Augsburg 2021 ($30,000/Năm)

1. Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1869, Đại học Augsburg là t học viện tư nhân cung cấp nhiều chương trình cấp bằng đại học trong hơn 50 lĩnh vực nghiên cứu chính cho sinh viên. Khi theo học tại trường, sinh viên sẽ nhận được các lựa chọn chương trình nổi bật có sẵn trong các môn học thông thường cũng như các lĩnh vực chuyên môn. Đội ngũ nhân viên của trường cung cấp các kỹ năng tư duy phản biện, phát triển sự tự tin và kỹ năng tiếp cận văn hóa cho sinh viên.  

2. Mô tả học bổng

 • Trường: Đại học Augsburg
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giá trị học bổng: $ 30.000 mỗi năm
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả sinh viên quốc tế đều có thể nộp đơn đăng ký.
 • Học bổng có thể được trao tại Hoa Kỳ
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: học bổng trao cho sinh viên đại học trong bất kỳ môn học nào do trường đại học Augsburg cung cấp.
 • Tiêu chí xét tuyển: ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông với thành tích học tập xuất sắc.

3. Cách thức nộp hồ sơ

 • Cách thức nộp đơn: Ứng viên phải nộp đơn xin nhập học vào Đại học Augsburg. Trường sẽ tự động xem xét học bổng cho tất cả sinh viên quốc tế năm nhất được nhập học tại Đại học Augsburg.
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Ứng viên có trình độ tiếng Anh lưu loát, đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh đầu vào của Trường.
 • Hạn chót nộp hồ sơ: đến hết ngày 31/08/2021
 • Lợi ích:Học bổng trị giá  $25.000 đến $30.000 mỗi năm.

* Để được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ:

– Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh.
– Đ/c Số 126 Nguyễn Thiện Thành, P.5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh – Điện thoại: 0294 3 855 959, Phòng B11.104 (Tòa nhà B1) .