[Hà Lan] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ, Khóa Học Ngắn Hạn Chương Trình Orange Knowledge Programme 2021/2022

1. Orange Knowledge Programme Netherlands:

 • Tài trợ toàn phần
 • Đại học Hà Lan
 • Đào tạo ngắn hạn, Thạc sĩ
 • Tất cả các ngành
 • Sinh viên quốc tế
 • Sinh viên Hà Lan

2. Mô tả ngắn gọn:

 • Orange Knowledge Programme Netherlands dành cho Sinh viên Quốc tế. Học bổng cấp cho các khóa đào tạo ngắn hạn, chương trình Thạc sĩ trong tất cả các lĩnh vực được giảng dạy tại Đại học Hà Lan. Hạn chót nộp học bổng này tùy thuộc vào từng chương trình.
 • Orange Knowledge Programme Netherlands nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Học bổng này dành cho các chuyên gia bậc trung ở các quốc gia cụ thể.

3. Cấp độ: Orange Knowledge Programme Netherlands sẳn sàng tuyển ứng viên cho các chương trình Đào tạo ngắn hạn, Thạc sĩ tại Đại học Hà Lan.

https://www.studyinholland.nl/dutch-education/studies?scholarship=Orange+Knowledge+Programma+%28OKP%29

4. Học bổng có sẵn bạn có thể lựa chọn:

 • Các khóa học ngắn hạn (thời gian từ 2 tuần đến 12 tháng);
 • Chương trình thạc sĩ (thời gian 12-24 tháng).

5. Lợi ích học bổng: Học bổng toàn phần

6. Quốc tịch Đủ điều kiện:

 • Học bổng cá nhân của Orange Knowledge Programme Netherlands dành cho các chuyên gia bậc trung, những người có quốc tịch – và đang sinh sống và làm việc tại – các quốc gia sau:
 • Afghanistan, Albania, Armenia, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Campuchia, Colombia, Congo (DRC), Cuba, Ai Cập, Ethiopia, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea, Indonesia, Jordan, Kenya, Lebanon, Liberia, Mali, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Bắc Macedonia, Pakistan, Lãnh thổ Palestine, Peru, Philippines, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Nam Phi, Nam Sudan, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Tanzania, Thái Lan, Tunisia, Uganda, Việt Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

7. Đủ tiêu chuẩn:

 • Bạn không thể đăng ký với chúng tôi. Bạn cần liên hệ với cơ sở giáo dục Hà Lan của bạn. Mỗi tổ chức có thể có các tiêu chí cụ thể khác nhau.
 • Để biết thêm thông tin về tiêu chí đủ điều kiện chung, vui lòng đọc:

https://www.studyinholland.nl/sites/default/files/2020-06/okp-information-for-applicants.pdf

8. Thủ tục nộp đơn:

 • Ứng viên đăng ký với cơ sở giáo dục Hà Lan của họ
 • Tổ chức Hà Lan đề cử ứng viên và nộp đơn xin tài trợ
 • Các đại sứ quán kiểm tra tính đủ điều kiện và đánh giá các ứng dụng
 • Kết quả tuyển chọn được công bố
 • Các khoản tài trợ đã trao
 • Cơ sở giáo dục Hà Lan có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin về các bước khác nhau liên quan đến thủ tục đăng ký và lựa chọn, cũng như các tiêu chí về tính đủ điều kiện. Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các tổ chức Hà Lan trên www.studyfinder.nl.

3 vòng đăng ký ứng viên dự kiến ​​cho học bổng cá nhân là:

 • Vòng 1: 3 tháng 2 đến 23 tháng 3 năm 2021 (cho các khóa học bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021)
 • Vòng 2: 12 tháng 5 – 29 tháng 6 năm 2021 (dành cho các Khóa học Ngắn hạn bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 năm 2021 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022)
 • Vòng 3: 1 tháng 9 đến 12 tháng 10 năm 2021 (dành cho các Khóa học Ngắn hạn bắt đầu vào hoặc sau ngày 21 tháng 2 năm 2022 và kết thúc trước ngày 31 tháng 8 năm 2022)
 • Xin lưu ý rằng các thời hạn trên có thể thay đổi cho đến khi được công bố chính thức trên Công báo Chính phủ.

9. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

 • Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế , Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.
 • Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.