[Canada] Học bổng bán phần bậc cử nhân tại Parkland College 2021

1. Giới thiệu về trường Parkland College

Được thành lập vào năm 1973, Parkland College cung cấp giáo dục cơ bản cho người lớn (ABE) và đào tạo nghề; các chương trình bậc Cao đẳng và Đại học. Parkland College cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo chất lượng cao, lấy người học làm trung tâm làm nền tảng cho sự thành công lâu dài.

Cơ sở vật chất tại Parkland sẽ cho bạn không gian lý tưởng để thực hành các kỹ năng được học, giúp bạn sẵn sàng bước vào môi trường làm việc, hoặc chuyển tiếp vào cơ sở đào tạo hệ 4 năm. Điều này được phản ánh qua tỉ lệ lên đến 91% học viên tìm được việc làm sau khi ra trường, trong đó có 86% tìm được công việc gắn liền chuyên môn.

2. Mô tả học bổng

– Đại học hoặc Tổ chức: Cao đẳng Parkland

– Cấp độ khóa học: Đại học

– Chế độ truy cập: Trực tuyến

– Quốc tịch: Quốc tế

– Giải thưởng có thể được nhận ở Canada

– Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: bất kỳ môn học nào do trường đại học cung cấp

– Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đã cho: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc sinh viên chuẩn bị bước vào năm đầu tiên tại Parkland College vào mùa thu.

– Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu quy định cho mỗi học bổng.

3. Quy trình nộp hồ sư xin học bổng

– Để đăng ký học bổng, ứng viên phải đăng ký vào chương trình cử nhân tại trường Parkland College.

– Hồ sơ xin học bổng gồm có:

+ Bảng sao bảng điểm chính thức trung học và sau trung học ;

+ Bản scan của các hồ sơ đăng ký học tại trường Parkland College và xuất trình hồ sơ gốc khi đến Parkland College;

+ Bảng dịch tiếng Anh các hồ sơ bổ sung khác  

– Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải đạt thành tích xuất sắc từ các chương trình học trước đây

– Yêu cầu về ngôn ngữ: đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh.

– Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2021

* Để được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh.

Đ/c Số 126 Nguyễn Thiện Thành, P.5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh – Điện thoại: 0294 3 855 959, Phòng B11.104 (Tòa nhà B1).