[Hàn Quốc] Học bổng Chính phủ KGSP toàn phần bậc đại học, bậc sau đại học tại các trường đại học Hàn Quốc 2021/2022

1. Giới thiệu học bổng          

Cung cấp cho sinh viên quốc tế cơ hội thực hiện các nghiên cứu nâng cao trong các chương trình đại học và sau đại học tại các cơ sở giáo dục đại học ở Hàn Quốc nhằm thúc đẩy giao lưu quốc tế trong giáo dục và tình hữu nghị giữa các nước.

2. Số lượng học bổng

Tổng số ứng cử viên được chọn

170 người (khóa đại học), 700 người (khóa sau đại học)Quyền lợi học bổng

Quyền lợi học bổng Số tiền
Vé máy bay Chi phí thực tế
Phụ cấp tái định cư 200.000 KRW
Phụ cấp sinh hoạt 800.000 KRW (Đại học) 900.000 KRW (Sau đại học)
Bảo hiểm y tế 20.000 KRW/tháng
Các khóa học ngôn ngữ 800.000 KRW/quý
Học phí Chi phí thực tế (không quá 5.000.000 KRW/học kỳ)
Năng lực tiếng Hàn xuất sắc 100.000 KRW
Hỗ trợ nghiên cứu 210.000-240.000 KRW/quý
Chi phí in ấn (Luận văn) 500.000-800.000 KRW
Trợ cấp hoàn thành 100.000 KRW (một lần)

3. Điều kiện tham gia chương trình

Người nhận tài trợ phải tham gia các khóa đào tạo tiếng Hàn trong 1 năm tại cơ sở ngôn ngữ nằm trong khuôn viên của các trường đại học trong nước. (Những người đã đạt được điểm lưu loát tiếng Hàn cao hơn cấp độ 5 trong TOPIK được miễn yêu cầu này.)

Cả người nộp đơn và cha mẹ của họ phải là công dân của quốc gia gốc của họ (Ứng viên không mang quốc tịch Hàn Quốc).

Người nộp đơn cần có đủ sức khỏe, cả tinh thần và thể chất để ở nước ngoài lâu dài.

Phải dưới 25 tuổi tính đến ngày nhập học. (đối với chương trình đại học)

Phải dưới 40 tuổi tính đến ngày nhập học. (đối với chương trình sau đại học)

Đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​kết thúc chương trình giáo dục chính quy của tất cả các khóa học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trước ngày nhập học. (đối với chương trình đại học)

Có điểm trung bình (G.P.A.) trên 80% từ cơ sở giáo dục cuối cùng đã theo học.

Có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ tính đến ngày nhập học. (đối với chương trình sau đại học)

Ứng viên đã từng theo học bất kỳ chương trình đại học, chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ nào ở Hàn Quốc không thể đăng ký chương trình này.

Tuy nhiên, sinh viên được cấp học bổng KGSP trước đây hoặc hiện tại có điểm tổng kết từ 90% trở lên có thể đăng ký lại chương trình này một lần thông qua đại sứ quán hoặc trường đại học.

4. Hồ sơ đăng ký

Thủ tục nhận học bổng

NIIED mời Đại sứ quán Hàn Quốc tại quốc gia được mời hoặc một trường đại học trong nước giới thiệu các ứng viên tiềm năng.

Ứng viên phải nộp tất cả các hồ sơ liên quan đến đơn xin học bổng của họ cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại quốc gia cư trú của họ hoặc trường đại học trong nước liên quan.

Đại sứ quán Hàn Quốc hoặc trường đại học trong nước gửi các ứng viên phù hợp đến NIIED với các tài liệu được yêu cầu.

NIIED đánh giá các ứng viên tiềm năng và thông báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc về những người được cấp KGSP được lựa chọn cuối cùng.

5. Hạn nộp hồ sơ: 01/10/2021

6. Trang web chính thức:

https://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do

7. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế , Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – Tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959. Email: tuvanduhocrdi@tvu.edu.vn