[UAE] Học bổng toàn phần bậc cử nhân tại Đại học Qatar 2021/2022

1. Giới thiệu

Học bổng Đại học Qatar dành cho sinh viên quốc tế theo học chương trình đại học tại Qatar cho khóa học 2021/2022. Học bổng này hỗ trợ cho sinh viên học phí, cung cấp chỗ ở tại trường đại học, miễn vé máy bay khứ hồi hàng năm và miễn phí sách giáo khoa.

Đại học Qatar trao học bổng cho nhiều sinh viên mỗi năm để thu hút sinh viên có trình độ cao. Học bổng học tập được trao dựa trên thành tích học tập và thành tựu học thuật.

Đại học Qatar trao tặng học bổng  hàng năm để thu hút sinh viên đủ tiêu chuẩn, với điều kiện họ phải đáp ứng các yêu cầu của từng học bổng và nộp các giấy tờ cần thiết.

2. Mô tả học bổng

Tổ chức: Trường Đại học Qatar

Cấp độ khóa học: Đại học

Giá trị giải thưởng: Học phí được hỗ trợ toàn phần.

Chế độ truy cập: Online

Quốc tịch: Quốc tế

3. Điều kiện nhận học bổng

Ngôn ngữ yêu cầu:  Tiếng Anh

Các quốc gia đủ điều kiện:  Tất cả các quốc gia trên thế giới

Học bổng nội bộ:

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu nhập học cho trường cao đẳng và chuyên ngành mà họ đã đăng ký. Ngoài ra, thủ tục lần cuối, nộp học bạ trung học phổ thông chính thức cho tân sinh viên.

Học bổng đã được trao phải được nhận trong cùng học kỳ của năm (chủ yếu là đăng ký và vượt qua các lớp học), nếu không, học bổng sẽ bị hủy trong học kỳ đó và sinh viên sẽ được QU email thông báo.

Học bổng bên ngoài:

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu nhập học cho trường cao đẳng và chuyên ngành mà họ đã đăng ký. Ngoài ra, thủ tục lần cuối, nộp học bạ trung học phổ thông chính thức cho các sinh viên mới nhập học.

Học bổng đã được trao phải được nhận trong cùng học kỳ của năm (chủ yếu là đăng ký và vượt qua các lớp học), nếu không, học bổng sẽ bị hủy trong học kỳ đó và sinh viên sẽ được QU email thông báo.

4. Yêu cầu

Cách đăng ký học bổng Đại học Qatar:

Tân sinh viên có thể đăng ký học bổng thông qua  Hệ thống Đăng ký Nhập học .

Tạo tài khoản Người dùng mới tại đơn đăng ký nhập học, bạn sẽ sử dụng ID đăng nhập và mã PIN để đăng nhập vào hệ thống để đăng ký ứng dụng nhập học và đăng ký học bổng.

Hạn chót nộp hồ sơ: 5/5/2021

5. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – Tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959