Thông báo tuyển sinh “Chương trình Trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Quốc lập Trung Hưng – Đài Loan”

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận hợp tác trao đổi học thuật giữa Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Quốc lập Trung Hưng;

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Quốc lập Trung Hưng – Đài Loan, cụ thể như sau:

1. Điều kiện dự tuyển: Sinh viên (chính quy) của Trường Đại học Trà Vinh.

2. Thời gian, địa điểm và nội dung

  •  Thời gian học
  • Học kỳ mùa Thu (tháng 09/2021 – 01/2022);
  • Học kỳ mùa Xuân (tháng 02/2022 – 06/2022);
  • Cả năm học (09/2021 – 06/2022).
  •   Địa điểm: Trường Đại học Quốc lập Trung Hưng – Đài Loan.
  •   Nội dung
  • Chương trình trao đổi học thuật (PAX): Với nhiều khóa học bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh về Giáo dục khai phóng/đại cương, Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật, Thú y, Quản lý, Chính trị & Luật, Khoa học và Khoa học đời sống.
  • Trao đổi nghiên cứu tại phòng thí nghiệm: Tạo cơ hội tuyệt vời để thực hiện các dự án tại phòng thí nghiệm nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực. 

*Lợi ích: Miễn học phí (ngoại trừ phí bảo hiểm bắt buộc và chỗ ở), sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được cấp dựa trên nguồn kinh phí sẵn có và năng lực của người học.

3. Chi phí ăn ở và sinh hoạt (dự kiến): 2000 USD – 2200 USD/6 tháng.

4. Hồ sơ đăng ký: Đơn xin dự tuyển, Chứng nhận là sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, Bảng điểm, 02 Thư giới thiệu, Kế hoạch học tập, Tiểu sử (300 đến 500 từ), Chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Trung (không bắt buộc).

*Lưu ý: Tất cả hồ sơ dự tuyển phải được dịch sang tiếng Anh và được hỗ trợ bởi Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển nguồn lực.

Nhấp vào đây để xem thông báo chính thức

5. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2021.

6. Thông tin chi tiết liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Đ/c: Phòng B11.104, Khu 1 Trường Đại học Trà Vinh.

        Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh.

 Điện thoại 0294 3855 959                     Email: tuvanduhocrdi@tvu.edu.vn