[USA] Chương trình học bổng bán phần bậc Sau Đại học VEF 2.0 Program của Quỹ Giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation) 2022

1. Giới thiệu

VEF (Vietnam Education Foundation) – Quỹ Giáo Dục Việt Nam là quỹ giáo dục ra đời năm 2003 với mục đích cấp học bổng cho sinh viên từ Việt Nam sang Hoa Kỳ theo học cấp thạc sĩ, tiến sĩ và đưa các giáo sư, học giả Việt và Mỹ đến nghiên cứu, giảng dạy tại các đại học của hai quốc gia, từ đó tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Chương trình VEF 2.0 được tiến hành bởi cộng đồng Nghiên cứu sinh và Học giả VEF, những người tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ những sinh viên xuất sắc của Việt Nam trong các ngành khoa học, công nghệ nộp đơn vào chương trình sau đại học tại các trường này.

Ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên thành tích cá nhân, bao gồm thành tích học tập và chuẩn bị, năng lực trí tuệ, trình độ tiếng Anh và tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của khoa học và công nghệ tại Việt Nam cũng như mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

2. Điều kiện tham gia

– Quốc tịch Việt Nam

– Đã tốt nghiệp đại học hoặc sẽ nhận bằng cử nhân trước ngày 01/08/2021

– GPA tối thiểu 7.0/10.0 (Nếu bảng điểm của bạn dùng hệ điểm khác, bạn cần chuyển đổi về hệ 10)

– Chứng nhận khả năng ngôn ngữ và kết quả GRE

– Lĩnh vực học tập: Ứng viên phù hợp là người theo đuổi một trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và y học (VD: y tế công cộng, khoa học y sinh, dịch tễ học và miễn dịch học).

3. Quyền lợi khi tham gia chương trình

– Không yêu cầu thị thực hay cam kết làm việc sau khi hoàn thành chương trình học.

– Cung cấp thư giới thiệu từ các giáo sư nổi tiếng của Hoa Kỳ và các cựu sinh viên VEF có bằng Tiến sĩ.

– Nhận được sự hỗ trợ từ VEF Alumni trong quá trình nộp đơn.

– Hỗ trợ phí nộp đơn cho các trường đại học Hoa Kỳ và trợ cấp đi lại / ổn định cuộc sống dành cho những Nghiên cứu sinh VEF 2.0.

–           Tổ chức chương trình Định hướng trước khi khởi hành (6/2022) để các Nghiên cứu sinh VEF 2.0 có sự chuẩn bị tốt nhất

– Cơ hội tham dự Hội nghị thường niên của Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hội nghị cựu sinh viên VEF tại Việt Nam để xây dựng mạng lưới các mối quan hệ của ứng viên.

4. Hồ sơ tham dự bao gồm

– Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ.

– Chứng chỉ Tiếng Anh (thấp nhất là TOEFL 85/ IELTS 6.5 hoặc tương đương).

– Kết quả GRE thấp nhất là 290.

– CV

– Statement of purpose

– Thư giới thiệu

– Ứng viên phải liệt kê ít nhất 3 trường đại học Hoa Kỳ cùng với các khoa liên quan, bao gồm 2 giáo sư mà họ muốn học tại mỗi trường đại học và lý do tại sao các cố vấn hoặc giáo sư cụ thể được chọn.

5. Hạn chót nộp hồ sơ: 30/6/2021.

6. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ

– Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế , Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

– Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.