[USA] Học bổng toàn phần bậc thạc sĩ, bậc tiến sĩ, bậc sau tiến sĩ từ American Association of University Women (AAUW) 2021/2022

1. Giới thiệu

    Chương trình Học bổng AAUW là học bổng được tài trợ toàn phần của Hiệp hội Nữ sinh Đại học Hoa Kỳ, Hoa Kỳ. Sinh viên quốc tế đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới đều có thể đăng ký. Học bổng này chỉ dành cho các nghiên cứu sau đại học trong bất kỳ lĩnh vực nào do trường đại học cung cấp.

2. Thông tin học bổng

  • Đối tượng: Ứng viên là nữ, không phải công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân thường trú tại Hoa Kỳ.
  • Tổ chức: Hiệp hội nữ Đại học Hoa Kỳ
  • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ, tiến sĩ, Giáo sư
  • Các khóa học yêu cầu: Nghiên cứu Kinh doanh và Tài chính; Khoa học máy tính & CNTT; Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghiên cứu xã hội và truyền thông; Khoa học môi trường; Y tế; Khoa học tổng hợp; Nghiên cứu sức khỏe; Nông nghiệp và Thú y; Khoa học ứng dụng và thuần túy; Kiến trúc & Xây dựng; Giáo dục và đào tạo; Kỹ thuật Khai thác và Hoạt động Dầu khí; Pháp luật Du lịch và Khách sạn; Nhân văn; Khảo cổ học; Nhân học; Kinh tế học; Nha khoa; Vườn ươm; Nghiên cứu Văn hóa và Phê bình; Lịch sử; Ngôn ngữ; Văn chương; Nghiên cứu khu vực; Nghiên cứu tôn giáo; Phim & Truyền hình; Nghiên cứu về giới và phụ nữ; Nghiên cứu toàn cầu; Báo chí Chính trị.
  • Giá trị học bổng

+ Học bổng Thạc sĩ / Chuyên nghiệp: $ 18,000

+ Học bổng Tiến sĩ: $ 20,000.

+ Học bổng sau Tiến sĩ: $ 30,000.

  • Tiêu chí nhận học bổng:

+ Ngôn ngữ: tiếng Anh

+ Công dân có quốc tịch thuộc quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ. Công đân đang mang 1 quốc tịch Hoa Kỳ và một quốc tịch của quốc gia khác sẽ không hợp lệ.

+ Ứng viên có bằng cấp tương đương bằng cửa nhân của Hoa Kỳ và hoàn thành trước 15/11/2021.

+ Ứng viên có ý đinh trở lại quê hương để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.

+ Ứng viên thành thạo tiếng Anh: TOEFL PBT 550 (không quá tháng 10/2019); TOEFL iBT 79 điểm (không quá tháng 11 năm 2019); TOEFL trên Giấy 60 điểm (không quá tháng 11/2019).

  • Hồ sơ gồm có: Ba thư giới thiệu là các giáo sư hoặc đồng nghiệp chuyên môn, Bằng cấp,  đơn đăng ký, chứng chỉ tiếng Anh, thư thông báo nhập học, CV.
  • Hạn chót nộp hồ sơ: 15/11/2021

3. Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng liên hệ:

 Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học  Trà Vinh. Phòng B11.104 (Tòa nhà B1), Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh

 Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh

 Số điện thoại: 0294 3 855 959