Học bổng bậc cử nhân và sau đại học của Elizabeth Greenshields Foundation 2021 ($15,000-$18,000 CAD)

  1. Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1955, Quỹ Elizabeth Greenshields là một tổ chức của Canada cung cấp các khoản tài trợ tài chính cho tất cả các sinh viên tài năng. Các khoản tài trợ nhằm hỗ trợ người nộp đơn trong việc nghiên cứu hoặc thực hành nghệ thuật , và các chi phí liên quan như học phí, thuê studio, phí người mẫu, chi phí đi lại và sinh hoạt.

Tổ chức: Elizabeth Greenshields Foundation..

Cấp độ khóa học: Đại học, Cao học, Sau đại học và các khóa học cấp bằng.

Giá trị giải thưởng: $15,000-$18,000 CAD

Chế độ truy cập: Online

Quốc tịch: Quốc tế

III. Điều kiện nhận học bổng

  • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các Quốc gia trên Thế giới.
  • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Các khóa học hoặc đào tạo đủ điều kiện bao gồm các nghiên cứu đại học, cao học hoặc sau đại học và các chương trình cấp bằng từ các tổ chức được công nhận.
  • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

+ Ứng viên phải làm việc trong các lĩnh vực hội họa, vẽ, điêu khắc hoặc in ấn.

+ Không có hoạt động nghệ thuật nào khác được tài trợ.

+ Ứng viên phải từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn.

+ Các ứng viên phải đang trong giai đoạn đầu hoặc giai đoạn phát triển của sự nghiệp, với tư cách là sinh viên hoặc là một nghệ sĩ mới nổi, và thể hiện cam kết biến nghệ thuật trở thành sự nghiệp cả đời của họ.

IV. Yêu cầu

  • Cách đăng ký: Tất cả các ứng viên quan tâm phải đăng ký tài khoản để truy cập ứng dụng trực tuyến và đăng ký tài trợ.
  • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên được yêu cầu gửi tất cả các tài liệu cần thiết như CV, Chứng minh nhân dân, đề xuất nghệ sĩ, thư giới thiệu.
  • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải có bằng trung học phổ thông với thành tích học tập tốt
  • Yêu cầu về ngôn ngữ: có trình độ tiếng Anh viết và nói tốt.
  • Hạn chót nộp hồ sơ: 31/1/2021.

V. Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế , Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.