[Canada] Học bổng bán phần học phí bậc Cử Nhân Barry Toole Memorial Award Tại Đại Học St. Thomas 2021

1. Giới thiệu

Đại học St. Thomas cung cấp nhiều chương trình độc đáo. Đây là trường đại học với khoảng 1.900 sinh viên có bằng cử nhân về nghệ thuật, giáo dục và công tác xã hội. Trường đưa ra định hướng và lập kế hoạch việc làm liên quan đến kỹ năng ứng tuyển công việc. Nó tăng cường cơ hội học tập và nâng cao năng lực. Tại đây, các ứng viên sẽ đi đầu và nhận được cơ hội làm việc trong thế giới kinh doanh.

2. Thông tin học bổng

 • Tổ chức: Đại học St. Thomas University
 • Cấp độ khóa học: Cử nhân
 • Chế độ truy cập: Online
 • Giá trị giải thưởng: $500
 • Quốc tịch: Quốc tế
 •  Học bổng có thể được trao tại Canada

3. Điều kiện nhận học bổng

 • Ứng viên có Quốc tịch Quốc tế.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình cấp bằng cử nhân trong bất kỳ môn học nào do trường đại học cung cấp.
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện nhận quỹ này, ứng viên phải đạt điểm trung bình hàng năm tối thiểu là 3,7

4. Cách nộp hồ sơ

 • Ứng viên nộp hồ sơ học tại Trường đại học St. Thomas, sau đó đăng ký học bổng trực tuyến.
 • Tài liệu hỗ trợ: ứng viên nộp lá thư đã đánh máy (một đến hai trang), trong đó giải thích điều gì khiến ứng viên trở thành ứng cử viên sáng giá cho một học bổng lớn, bản sơ yếu lý lịch nêu rõ các hoạt động của bạn kể từ khi bắt đầu học trung học, bao gồm bất kỳ công việc nào ứng viên đã đảm nhiệm, danh hiệu hoặc giải thưởng, v.v. và một thư giới thiệu
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải có chứng chỉ tốt nghiệp trung học của một cơ sở giáo dục được công nhận.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh.
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 01/3/2021

5. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế , Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.