[Thái Lan] Học bổng toàn phần từ Chính phủ Thái Lan bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện Công nghệ Châu á (Asian Institute of Technology) 2021

Học bổng Chính phủ Hoàng gia Thái Lan tại Thái Lan năm 2021 đã chính thức mở. Học bổng toàn phần sẽ được cung cấp tại đại học Công nghệ Châu Á, Thái Lan. Học bổng dành cho các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ toàn thời gian. Trường đại học xếp hạng # 1 ở Thái Lan và thứ 14 ở Châu Á. Đây là trường đại học nổi tiếng ở Thái Lan.

Đăng ký học bổng Chính phủ Hoàng gia Thái Lan không cần phí nộp hồ sơ. Học bổng mang đến cơ hội cho sinh viên thuộc nhiều thành phần khác nhau từ tất cả các quốc gia ở Châu Á và các nước Asean theo học các chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ với học bổng toàn phần.

Học bổng AIT là một trong những cơ hội tốt vì hầu hết mọi người không biết về điều này và có nhiều cơ hội được lựa chọn hơn. AIT Thái Lan đang cung cấp hầu hết các lĩnh vực học thuật cho du học Thái Lan bằng học bổng. Dưới đây là thông tin chi tiết đầy đủ về học bổng Chính phủ Hoàng gia Thái Lan.

1. Thông tin chi tiết về Học bổng Chính phủ Hoàng gia Thái Lan

Quốc gia nhận học bổng: Thái Lan

Trường đại học đăng cai: Viện Khoa học và Công nghệ Châu Á

Trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Bảo hiểm tài chính: Được tài trợ đầy đủ

Hạn cuối: 28 tháng 2 năm 2021

2. Thời gian nhận học bổng

Thời gian của học bổng thạc sĩ là 2 năm và thời gian của chương trình tiến sĩ là 4 năm.

3. Các lĩnh vực học Thạc sĩ và Tiến sĩ

Trường Môi trường, Tài nguyên và Phát triển

Khoa Phát triển và Bền vững

 • Phát triển và Bền vững
 • Nghiên cứu về Giới và Phát triển
 • Quản lý tài nguyên thiên nhiên
 • Quy hoạch phát triển vùng và nông thôn
 • Quản lý môi trường đô thị
 • Quy hoạch và thiết kế bền vững đô thị

Khoa Năng lượng, Môi trường và Biến đổi khí hậu

 • Chuyển đổi năng lượng bền vững
 • Kỹ thuật và Quản lý Môi trường
 • Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững
 • Vệ sinh tái tạo
 • Chất dẻo biển

Khoa Thực phẩm, Nông nghiệp và Nguồn sinh học

 • Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp
 • Hệ thống & Kỹ thuật Nông nghiệp
 • Quản lý Nuôi trồng và Nguồn lợi Thủy sản
 • Kỹ thuật thực phẩm và Công nghệ xử lý sinh học
 • Đổi mới thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe

Trường Kỹ thuật và Công nghệ

Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Hạ tầng

 • Xây dựng, Kỹ thuật và Quản lý Cơ sở hạ tầng
 • Địa kỹ thuật và tài nguyên đất
 • Thăm dò hệ thống địa chất và địa kỹ thuật dầu khí
 • Kỹ thuật kết cấu
 • Kỹ thuật giao thông vận tải
 • Kỹ thuật và Quản lý nước

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

 • Khoa học máy tính
 • Khoa học dữ liệu và AI
 • Quản lý thông tin
 • Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám
 • Viễn thông
 • Công nghệ Thông tin & Truyền thông
 • Kỹ thuật hệ thống IoT (Internet of Things)

Khoa Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

 • Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Nano sinh học
 • Cơ điện tử
 • Kỹ thuật Công nghiệp và Sản xuất
 • Công nghệ nano
 • Vi điện tử và hệ thống nhúng
 • Khoa học dữ liệu & AI
 • Kỹ thuật hệ thống IoT (Internet of Things)

Trường quản lý

 • Quản trị kinh doanh MBA
 • MBA điều hành quốc tế (International EMBA)
 • M/M.Sc. trong tài chính quốc tế
 • M/M.Sc. trong Phân tích kinh doanh và Chuyển đổi kỹ thuật số

Trường Môi trường, Tài nguyên và Phát triển + Trường Kỹ thuật và Công nghệ

 • Chuẩn bị, Giảm nhẹ và Quản lý Thiên tai
 • Kỹ thuật và Quản lý nước đô thị

4. Các chương trình học bổng

Các học bổng sau đây được cung cấp bởi học bổng chính phủ hoàng gia thái lan dành cho các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ:

Học bổng của his majesty the king dành cho các chương trình tiến sĩ & chương trình thạc sĩ

 • Bao gồm toàn bộ học phí
 • Phí đăng ký
 • Chỗ ở
 • Bảng lương cho chi phí sinh hoạt trong khuôn viên nội trú của AIT, trong suốt thời gian

Loom Nam Khong Pijai (Học bổng GMS) cho các chương trình Thạc sĩ

 • Bảo hiểm toàn bộ học phí
 • Phí đăng ký
 • Chỗ ở
 • Bảng lương cho chi phí sinh hoạt trong khuôn viên nội trú của AIT, trong toàn bộ thời gian

Điều kiện

Ứng viên phải đến từ Bhutan và Đông Timor, các nước ASEAN và các nước Châu Á khác.

Có thành tích học tập xuất sắc trong chương trình Đại học 4 năm và chương trình Thạc sĩ 2 năm.

Tài liệu cần thiết

Hai thư giới thiệu;

Đề xuất nghiên cứu;

Có điểm trình độ tiếng Anh.

Hạn chót

Ngày cuối cùng đăng ký Học bổng Chính phủ Hoàng gia Thái Lan 2021 là ngày 28 tháng 2 năm 2021

https://ybox.vn/hoc-bong/thai-lan-hoc-bong-toan-phan-tu-chinh-phu-thai-lan-bac-thac-si-tien-si-tai-hoc-vien-cong-nghe-chau-a-asian-institute-of-technology-2021-5fdffe43c1335944e4d01a19
https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/royal-thai-government/

Thông tin chi tiết các học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế , Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành – Phường 5 – TPTV – Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.